fbpx

Til november er der valg til nyt ældreråd i Odense Kommune. Men allerede nu skal der findes kandidater, der har lyst til at stille op til ældrerådet og arbejde for bedre vilkår for de ældre i Odense

I Odense består ældrerådet af 15 demokratisk valgte medlemmer. Ældrerådets vigtigste opgave er at rådgive Byrådet i de spørgsmål, der har konsekvens og betydning for Odenses ældre borgere. Valgperioden er på fire år og følger kommunalvalget.

For os politikere i Odense Byråd er det vigtigt med engagerede og konstruktive samarbejdspartnere, der med relevante perspektiver kan hjælpe os med at træffe de bedste beslutninger. Sådan en samarbejdspartner er Ældrerådet, der altid ved, hvad der rører sig på ældreområdet her i Odense, og som ikke er bleg for at sige sin mening højt. Det sætter vi i Byrådet stor pris på, og jeg håber, at rigtig mange ældre vil stille op til valget, så vi får alle gode kræfter i spil i det vigtige arbejde med ældreområdet.

Søren Windell, rådmand, ældre- og handicapområdet
 

Sådan stiller man op

Selve afstemningsperioden til valget løber fra den 1. – 16. november 2021. Inden da skal årets kandidater findes, og man kan stille op til valget i perioden den 18. august – 22. september 2021. Dette gøres ved at registrere sit kandidatur på hjemmesiden: www.odense.dk/ældrerådsvalg. Man kan også hente en fysisk opstillingsformular på Ørbækvej 100 (henvendelse i receptionen).

Betingelserne for at stille op er, at man er fyldt 60 år senest den 16. november 2021, og at man er bosiddende i Odense Kommune. Man kan finde mere information på Ældrerådets hjemmeside:

www.ældrerådetodense.dk og på Ældre- og Handicapforvaltningens hjemmeside: www.odense.dk/ældrerådsvalg.

Fakta om ældrerådet

Ældrerådet er tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense. Dog har de øvrige fire forvaltninger også pligt til at høre Ældrerådet i ældrepolitiske spørgsmål. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse spørgsmål, som har interesse for Ældrerådets arbejde, og som har betydning for de ældre borgere i Odense.

MitOdense – det, der samler os