fbpx

Med ét måtte de forlade deres hjem og vante hverdag som følge af krigen i Ukraine og finde sig til rette et helt nyt sted. De ukrainske skolebørn i Odense startede skolelivet i trygge rammer med hinanden, men nu åbner der sig nye muligheder for at få en skolehverdag tættere på andre Odensebørn.

I snart to måneder har de ukrainske skolebørn, der bor i Odense Kommune, kunnet gå i skole på den forhenværende Korsløkkeskole, der også fungerer som kommunalt kursuscenter, Phønix. Nu kommer en ny fase, hvor de skal have en hverdag på foreløbigt tre af byens folkeskoler.

I løbet af første halvdel af juni flytter modtageklasserne nemlig fra Korsløkkeskolen til Dalumskolen, Provstegårdskolen og Rosengårdskolen. Det betyder, at det nu bliver lettere for de ukrainske skolebørn at få dansktalende kammerater, blandt andet fordi de yngste elever vil have mulighed for at komme i SFO sammen med skolernes andre børn.

For nylig besøgte jeg modtagerklasserne på Korsløkkeskolen og talte med ukrainske mødre og skoleelever. Jeg mærker en blanding af vemod og gå-på-mod blandt eleverne. Vemod og savn, fordi de pludseligt måtte forlade deres hjem. Gå-på-mod fordi de virkelig er i gang med en hverdag i Odense. Jeg fornemmer, at det er et godt tidspunkt at rykke i mere lokale modtageklasser, så de ukrainske skoleelever kommer tættere på hverdagen i byens folkeskoler.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

En hverdag sammen med Odensebørn fra lokalområdet

Aktuelt går der 70 elever på Korsløkkeskolen, men der kommer løbende flere til. Efterhånden som de ukrainske familier finder sig til rette i boliger rundt om i byen, er det muligt at have modtageklasser flere steder. Dermed kan børnene gå i skole tættere på deres hjem, og de får samtidig bedre mulighed for at lære Odensebørn fra området at kende.

Jeg tror, at børn og forældre på skolerne tager godt imod de nye ansigter, som de møder i skolegården og på gangene. Med indstillingen om at hvert eneste barn har en værdi i sig selv, er jeg sikker på, at alle kan få noget godt ud af mødet med hinanden.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

De ukrainske elever vil fortsat gå i modtageklasser for enten de yngste eller ældste elever. I første omgang undervises de i dansk, matematik og idræt. Eleverne kan højst gå i modtageklasser i to år og vil løbende blive en del af en almindelig klasse på skolerne efterhånden, som det vurderes, at de fagligt er klar.

De medarbejdere, der tilknyttes modtageklasserne, har blandt andet fokus på at introducere eleverne til det danske sprog og den måde, som vi går i skole på i Danmark. De vil også have et blik for, at børnene kan have traumatiserende oplevelser med i rygsækken.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere