fbpx

Januars uændrede ledighed kommer efter, at ledighedstallet faldt 0,2 procentpoint i december måned

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i januar 2020 er 4.551 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra december 2019 til januar 2020.

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret fra december 2019 til januar 2020. I hele landet er ledighedsprocenten i januar 2020 3,7 %.

Vi indtager derfor stadig en kedelig 6. plads i ledighedsplaceringen i januar 2020. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent.

Det er frustrerende, at ledighedstallet er stagneret igen, for det her handler jo først og fremmest om, at så mange odenseanere som muligt får chancen for at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Derfor har vi også i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtaget en slutspurt med fokus på de grupper, hvor ledigheden er størst, hvor vi bl.a. sætter ind med ekstra indsatser overfor akademikere, et stærkt fokus på opkvalificering af ufaglærte og brancherettet danskundervisning til de ledige, der har problemer med sproget.

Rådmand, Brian Dybro.

Et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet, uddannelses-institutionerne og de faglige organisationer skal være løsningen på den aktuelle situation. Her tælle f.eks. Syddansk Universitet, så Odense kan få flere akademikere i job.

MitOdense – det, der samler os