fbpx

For hele landet er ledighedsprocenten også uændret fra december 2020 til januar 2021 på 4,4 %.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i januar 2021 er 5.231 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,3 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra december 2020 til januar 2021.

Vi skal hjælpe så mange ledige odenseanere i job og uddannelse som muligt. Det vil altid være målet – også under en coronapandemi. Derfor arbejder vi også hele tiden på at finde nye metoder, der kan hjælpe med at nå det mål, også selvom beskæftigelsesindsatsen er begrænset af en række restriktioner. Et godt middel er virtuelle jobmesser, hvor virksomheder og ledige kan mødes på coronasikker vis bag skærmen, og sådan én afholder vi faktisk i dag sammen med SDU.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro

Under nedlukningerne er arbejdet med at løfte uddannelsesniveauet for de ledige også fortsat. En række uddannelsesambassadører er blevet ansat i jobcenteret, og der er fokus på at udnytte både de permanente tilbud og de særlige corona-initiativer, som Folketinget har sat ekstra penge af til.
 

Trods en urolig tid på arbejdsmarkedet er det siden august 2020 lykkedes at få 54 ledige i gang med et uddannelsesløft, og i samme periode er mere end 60 ledige odenseanere kommet i gang som voksenlærlinge.

Ufaglærte rammes altid ekstra hårdt af kriser, derfor har vi gennem længere tid fokuseret benhårdt på opkvalificering. Vi ser de første resultater, og i den næste tid sætter vi ekstra tryk på arbejdet med både voksenlærlinge og uddannelsesløft, så vi de kommende tre år kan løfte 300 hundrede ufaglærte til faglærte, sådan som vi satte 11 millioner kroner af til i det seneste års budgetforlig.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro

Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i januar 2021. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I december 2020 havde Odense også landets 10. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,6 % svarende til 5.499 fuldtidspersoner.

MitOdense – det, der samler os