fbpx

I tæt dialog med beboere, borgere og erhvervsliv skal Odense Havn udvikles til en levende og attraktiv bydel.

Her skal være plads til forskellighed, kvalitet i byggeriet og fokus på bæredygtighed. Det er målet med en samarbejdsaftale mellem entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, Odense Kommune og LINDØ port of ODENSE.

Odense Havn kan i de kommende år blive centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. En samarbejdsaftale mellem entreprenør A. Enggaard A/S, Odense Kommune og LINDØ port of ODENSE er første skridt i en grundig proces, hvor Odenses borgerne involveres i at skabe en ny bydel på havnen, man har lyst til at bruge og bo i. 

Vi ønsker en levende havn med plads, forskellighed og grønne åndehuller – og det samme gør vores samarbejdspartnere. Det sætter vi en stor streg under nu, og hvis byrådet bakker op, vil det blive et vigtigt første skridt i et nyt og tæt samarbejde om en ambitiøs udvikling på havnen i Odense med fokus på kvalitet, bæredygtighed og plads til hinanden. 

Borgmester, Peter Rahbæk Juel

Aftalen mellem parterne skal behandles i Odense Kommune, og bliver den godkendt, investerer entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard i samarbejde med pensionskasser betydeligt i at udvikle de samlet op mod 185.000 m2. Her skal visionerne om at skabe en sammenhængende bydel med natur, kvalitetsboliger og erhverv gøres til strategier og konkrete planer, der først lægges efter et års intens borgerinddragelse. Fokus er på at skabe rammerne i fællesskab og på en måde, hvor de hænger sammen med den fysiske plan for området, den økonomisk plan samt realiseringsplanen.

Det er en fantastisk nyhed for både Odense Havn og for hele vores by. Med aftalen sikrer vi, at både Odense Kommune og borgerne selv også fremadrettet vil have væsentlig indflydelse på, hvordan havnen som bydel skal udvikle sig.  Vi prioriterer en inddragelsesproces, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv involveres og engageres i havnens udvikling, fordi vi gerne vil skabe forandringerne sammen.

Borgmester, Peter Rahbæk Juel

Hele Odenses havn

Bydelsudviklingsplanen skal efterfølgende erstatte Byomdannelsesplan 2.0 for havnens transformation fra industrihavn til levende bydel ved vandet, som et enigt byråd i Odense vedtog i 2016. Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt, håber også, at byrådet godkender aftalen og glæder sig over, at det er lykkedes at finde en storinvestor, som ønsker at overtage alle de syv områder. 

Det er mit håb, at vi får skabt en havn, der kan måle sig med andre store havneområder i Danmark, som har udviklet sig til boliger og bydele. Her er flotte arkitektoniske bygninger omgivet af liv, kultur og aktiviteter på vandet. Sådan skal det også være i Odense, for det fortjener byen og havnen, og det er også de ambitioner, som byrådet har haft siden 2016. Nu skal de føres ud i livet, og her tror jeg, at A. Enggaard kan være den helt rette partner.

By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt

Erfaren by-udvikler 

Det er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Fredericia, der har indgået samarbejdsaftalen. Virksomheden har stor erfaring med store byudviklingsprojekter i Danmark blandt andet Ceres Byen i Aarhus, Østre Havn i Aalborg og Vridsløse Lille i København, hvor der er særligt fokus på den eksisterende historiske bygningsmasse.

Aktuelt er A. Enggaard A/S også i gang med to store kystnære projekter i Aalborg, henholdsvis De Danske Spritfabrikkers tidligere fabriksområde og Stigsborg Havnefront – begge beliggende ned til Limfjorden – og i Aarhus er A. Enggaard en stor del af udviklingen af det nye område Sydhavnskvarteret på Aarhus Havn.

Vi ser et meget stort udviklingspotentiale i Odense generelt og i havneområderne specifikt. Vi er derfor meget tilfredse med den samarbejdsaftale, vi har indgået med LINDØ port of ODENSE og Odense Kommune, og vi glæder os til over de kommende år og i samarbejde med forskellige pensionskasser at tage fat på arbejdet, hvis alt falder på plads. Her har vi selvsagt stor respekt for den igangværende politiske proces, hvor vi afventer den endelige godkendelse fra byrådet. Vi går til sagen med store ambitioner, og jeg tør godt love, at vi vil trække på alle vores mange erfaringer med udvikling af hele bydele med velfungerende byliv fra f.eks. Aarhus, Aalborg og København.

Entreprenør Asger Enggaard

Stor dag for Odense og odenseanerne

Det er LINDØ port af ODENSE, der skal sælge de syv arealer til A. Enggaard A/S, og her glæder direktør Carsten Aa sig over, at det er lykkes at finde en potentiel køber, der deler visionerne om at udvikle Odense og Odense Havn.

Vi glæder os meget til at følge udviklingen af en ny, spændende bydel i inderhavnen, hvor A. Enggaard deler vores visioner om at gøre Odense endnu mere attraktiv. Vi har investeret massivt i den nye havn ved Lindø, så den i dag er en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling. Det gør havnen til vækstmotor for både Fyn og Danmark, og det går hånd i hånd med, at inderhavnen bliver omdannet til en ny bydel, der sammen med havnen kan gøre Odense endnu mere attraktiv for både tilflyttere og yderligere investeringer.

Direktør Carsten Aa, LINDØ port of Odense

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere