fbpx

Arkitektforeningen i Danmark uddeler hvert år bygherreprisen ”Æreskalejdoskopet” til et særligt vellykket bygge- eller byudviklingsprojekt. Og i år går prisen til Odense Kommune for Thomas B. Thriges Gade-projektet

Selvom modstanden var stor, da planerne for at nedlægge den centrale trafikåre i Odense for første gang blev præsenteret, er de fleste enige om i dag, at det nye, bilfrie område omkring Thomas B. Thriges Gade midt i Odense er en gave til byen.

Thomas B. Thriges Gade er et utrolig visionært projekt og et pragteksempel på, hvor vigtigt det er for byudviklingen og kvaliteten af bygninger og byrum, at der står visionære bygherrer bag, som tør holde fast ved visionerne og planerne fra de første idéer, til det hele står opført. Det har de gjort i Odense, hvor planerne har overlevet skiftende byråd og de udfordringer, som et stort byomdannelsesprojekt som dette nødvendigvis vil møde undervejs.

Kristine Leth Juul, næstformand for Akademisk Arkitektforening

Æreskalejdoskopet tildeles offentlige myndigheder og institutioner eller private virksomheder og enkeltpersoner, som på inspirerende vis har arbejdet med arkitektonisk kvalitet til værdi for samfundet.
Prisen blev sidste gang uddelt i 2004 til Sund & Bælt Holding A/S og Øresundskonsortiet. Blandt de tidligere modtagere findes Nykredit, Københavns Lufthavn, Forsvarets Bygningstjeneste samt Gentofte -, Kolding – og Rønne Kommune.

I 1960’erne da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt , var det med henblik på at fremme en moderne trafikudvikling. Den firesporede vej delte bymidten i to og krævede en nedrivning af mange ældre bygninger i Odenses middelalder-bykerne. Trafikken voksede støt, og gaden var i mange år en vigtig del af Odenses trafikale infrastruktur. Men allerede kort tid efter færdiggørelsen af TBT-gaden ansås projektet for at være en historisk fejltagelse inden for byplanlægning. Derfor var det en modig beslutning, da byrådet i Odense i 2008 besluttede at nedlægge den trafikale hovedpulsåre, der lagde vej til ca. 25.000 biler dagligt.

Vi er utroligt glade for og stolte af at modtage Æreskalejdoskopet. Det er en ære for byen og en stor anerkendelse af, at det kræver noget særligt at gennemføre så ambitiøst et projekt som Thomas B. Thriges Gade. Hele byen, og i særdeleshed naboerne til den store byggeplads, har skullet væbne sig med tålmodighed, for det er et enormt stort projekt, som har fyldt meget i bybilledet i mange år. Nu begynder vi at kunne se, at det har været sliddet værd. Vi får en fantastisk bymidte, som igen er bundet sammen, og odenseanerne og alle besøgende vil kunne nyde grønne byrum, caféer, kulturoplevelser og et nyt H.C. Andersen Hus i verdensklasse.

Borgmester, Peter Rahbæk Juel

Bymidten er godt på vej til at blive genforenet til et attraktivt og bilfrit byområde med 53.000 m2 bygninger med boliger, erhverv, et nyt koncerthus og genetablerede torve og pladser. Der er også blevet plads til en lille bydelspark, Rosenhaven. Bilerne er kørt under jorden i en parkeringskælder i to etager med plads til ca. 1000 biler. Der er derfor blevet god plads til gående og cyklister over jorden. Igennem området løber en supercykelsti med forbindelse til cykelruter på langs og tværs af hele byen, og Odense Letbane får to stop i den nye bydel.

H.C. Andersen Hus – et museum med en eventyrlig have omkring bygges lige midt i. Området var tidligere en apotekerhave, som blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade.
Hans Jensens Stræde, Bangs Boder og Overgade er ældgamle veje, som blev delt i to af den nye gade, men som nu igen bliver forbundet på tværs af bymidten.

Stærke kræfter bag
Thomas B. Thriges Gade er finansieret af Odense Kommune og Realdania samt af salg af byggeretter og p-anlæg. Visionen om en samlet bymidte blev besluttet af Odense Byråd i 2008. I 2010 indgik Realdania en partnerskabsaftale med Odense Kommune. Og i 2012 vandt Team Entasis arkitektkonkurrencen om helhedsplanen for området. Første spadestik til byggeriet blev taget i 2014. Hele projektet forventes at stå færdigt i 2021.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere