fbpx

I et tæt opløb med de to øvrige nominerede øer Femø og Fejø løber Strynø med sejren som Årets Ø 2022.

Partnerskabet bag Årets Ø har i løbet af de seneste uger besøgt de nominerede øer til Årets Ø 2022, Fejø, Femø og Strynø. Partnerskabet er dybt imponeret over alle tre øer og deres mange gode initiativer. Dog blev partnerskabets komité særligt imponeret over Strynøs helt unikke engagement og fællesskab.

Alle tre nominerede øer Fejø, Femø og Strynø har et helt særligt fællesskab, som imponerede komitéen for Årets Ø under vores besøg. Det har været en svær beslutning, men Strynø kåres nu fuldt fortjent som Årets Ø 2022. På vores besøg på Strynø oplevede vi et helt unikt fællesskab, der går på tværs af generationer og etniciteter. Et fællesskab, der imponerede med deres skole og kulturhus, vuggestue, børnehave, ældreboliger og købmand, der tilsammen vidner om et stort engagement og særligt ø-fællesskab.

Mette Ravn, formand for komitéen for partnerskabet bag Årets Ø og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit.

Stærke fællesskaber på Strynø

Vi er utrolig glade for, at Strynø er kåret som Årets Ø 2022. Det er en kæmpe anerkendelse til det stærke fællesskab på vores ø, og vi glæder os meget til at fejre det. For os betyder kåringen rigtigt meget, blandt andet i form af god presseomtale, der leder til øget bosætning samt endnu mere lokal udvikling og bedre service for Strynboerne.

Kirsten Havemann, formand for Strynøudvalget og medlem af Strynø Bosætningsgruppe.  

Strynø ligger syd for Tåsinge mellem Langeland og Ærø i Langeland Kommune. Strynø er en mangfoldig ø med 220 beboere i alle aldersgrupper og med mange forskellige etniciteter. Når det kommer til øens fællesskab, imponerede Strynø i særlig grad komitéen med deres mange aktiviteter. Det gælder lige fra de små film- og litteraturklubber, det store fællesskab omkring skolen, der samtidig fungerer som kulturhus, og sidst, men ikke mindst, strynøboernes udsyn i verden, som afspejles i strynøbeboernes mange forskellige etniciteter og kulturelle baggrunde. På Strynø har øboerne desuden gjort en ekstra indsats for at huse flygtninge fra Ukraine. Både turistvirksomheder og private borgere har tilbudt ferielejligheder og feriehuse til de nytilkomne.

Kåringsfest på Strynø
Kåringen af Årets Ø 2022 skal fejres. Derfor afholdes der den 7. maj en kåringsfest for strynboerne. Her vil partnerskabet bag Årets Ø officielt fejre og overrække prisen og et økonomisk bidrag på 50.000 kr., der kan gavne fællesskabet og de mange aktiviteter på Strynø fremover.

Fejø og Femø var også nomineret
Femø og Fejø modtager som de to andre nominerede øer også en økonomisk anerkendelse af partnerskabet bag Årets Ø. Begge øer ligger i Smålandsfarvandet nord for Lolland og er en del af Lolland Kommune. De har begge imponeret med deres engagement og indsats i forhold til at igangsætte og fastholde stærke fællesskaber. På Femø oplevede komitéen for Årets Ø, hvordan fx havnen på Femø, andelsbutikken Havnehøkeren og en lang række aktiviteter er med til at samle og forstærke fællesskabet på øen. På Fejø oplevede komitéen, hvor vigtig en rolle deres lokale skole spiller for sammenhængskraften på øen. Herudover er det også lykkedes Fejø at fastholde egen daginstitution, købmand, kirke og læge, der også er med til at tiltrække tilflyttere til øen.    

Om partnerskabet Årets Ø
Bag partnerskabet Årets Ø står Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd. Temaet for Årets Ø 2022 er ”Fællesskab som drivkraft for lokal ø-udvikling”. Med prisen for Årets Ø ønsker partnerskabet at sætte fokus på lokalsamfundene på de danske øer, så både beboere, gæster og andre interessenter får lyst til at gøre en ekstra indsats for øerne. Prisen blev uddelt første gang i 2020. Hovedprisen er 50.000 kr., mens 2. og 3. pladsen modtager 25.000 kr. Alle danske øer uden fast broforbindelse har haft mulighed for ansøge om at vinde titlen som Årets Ø. 

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere