fbpx

Der sker meget på genbrugsfronten i mange foreninger, netværk og institutioner.
Men hvad sker der, hvis man samler alle aktørerne og laver noget sammen i et genbrugsnetværk i Odense?

På en workshop ved Odense Renovation for nylig var repræsentanter fra 25 forskellige odenseanske organisationer, foreninger og netværk mødt op for at drøfte, om der er grobund for et nyt netværk, hvor man kan dele viden og forene kræfter – alt sammen med det formål, at vi skal blive bedre til at genbruge, reparere, upcycle og dele m.m., så vi belaster jordens ressourcer mindst muligt. Opbakningen til genbrugsnetværket var stor – ligesom behovet for at lære hinanden på kryds og tværs.

Deltagerne får mulighed for at lære hinanden bedre at kende og dele de grønne ideer på de kommende netværksmøder. Det første møde afholdes i juni – og der er stadig åbent for engagerede organisationer, netværk og fællesskaber, som arbejder med fx genbrug, reparation, upcycling og deleordninger

Inspiration til bæredygtig tankegang
En af deltagerne, Birthe Krabæk fra Repair Café Odense, udtalte efter workshoppen: ”Et nyt genbrugsnetværk vil være med til at
synliggøre de netværk og foreninger, der praktiserer genbrug og faciliterer den cirkulære tankegang. Dermed skabes der
mulighed for at inspirere mange flere i den bæredygtige tankegang, som vi alle har brug for. Snakken til workshoppen og
budskaberne viste, at vi er godt på vej i en bæredygtig tankegang, og at vi er mange, som arbejder for det samme. Det giver lys i
øjnene af håb, energi og glæde”.

Fællesskaber motiverer
Karsten Fogde, bestyrelsesformand ved Odense Renovation, der sammen med rådmand Tim Vermund, holdt velkomsttale, udtrykte efter workshoppen: ”Der er brug for, at vi trækker på samme hammel, når vi i fællesskab skal gøre Odense klimaneutral i 2030. Opgaven er kolossal, men i fællesskabet kan vi udvirke mirakler. Når ide- og erfaringsudvekslinger finder sted i motiverede fællesskaber, kan vi sammen flytte bjerge”.

Opbakning fra klima- og miljørådmand Tim Vermund
Tim Vermund, klima- og miljørådmand i Odense Kommune var glad for at deltage i workshoppen og ser store muligheder i netværket: ”Vi bruger flere af naturens ressourcer, end vores klode kan holde til. Derfor er det nødvendigt, at vi lægger brug-ogsmid-væk-kulturen bag os for i stedet at blive meget bedre til at genbruge og tænke mere cirkulært. Der er ingen tvivl om, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab, og jeg er begejstret for, at så mange allerede nu viser engagement og interesse for at
være del af et nyt genbrugsnetværk. Jeg glæder mig til at se netværket folde sig ud”.

Bag arrangementet står Odense Renovation og Odense Kommunes Klima- og miljøforvaltning, som i fællesskab stiller lokaler, viden og koordinering af netværket til rådighed.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere