fbpx

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i marts 2020 er 5.171 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,3 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 4,8 % i februar til 5,3 % i marts 2020

Mere end 1700 ekstra Odenseanere har meldt sig ledige siden starten af marts som følge af COVID-19. Det er rigtig mange mennesker, der har mistet både deres indtægt og fællesskabet på en arbejdsplads. Derfor har Odense Kommune også stort fokus på at hjælpe dem bedst muligt, selvom omstændighederne naturligvis gør det svært at hjælpe ledige i job lige nu.

Lige nu sørger vi for at holde tæt kontakt til virksomhederne, så vi kan hjælpe de virksomheder, der har brug for medarbejdere, med at rekruttere blandt de ledige odenseanere. Derudover holder konsulenter og rådgivere i Jobcentret telefonisk kontakt med de ledige, og vi tilbyder digitale jobsøgningsforløb til grupper af ledige

Beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro

Jobcentrets medarbejdere har blandt andet også hjulpet By- og Kulturforvaltningen med at finde ledige, der kunne varetage rengøringsjob i forbindelse med den ekstra rengøring af skoler og daginstitutioner. Det har betydet, at 80 ledige er blevet ansat i et rengøringsjob hos Odense Kommune.

Selvom konsekvenserne af coronaen allerede viser sig i martstallene, så ventes tallene for april at være endnu højere. Det er stadig meget usikkert, hvordan Odense bliver påvirket på den lange bane, og det kommer i høj grad an på, hvor hurtigt de fynske virksomheder får gang i hjulene igen.

For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 3,7 % i februar til 4,1 % i marts 2020, hvilket betyder at andre kommuner har oplevet en større ledighedsprocent, så Odense er kravlet op i placeringen. Men det er en meget ringe trøst.

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i marts 2020. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I februar 2020 havde Odense landets 4. højeste ledighedsprocent.

MitOdense – det, der samler os