fbpx

Vi har ventet længe på den gode nyhed og fra på mandag kan vi igen komme ud og spise eller få lidt at drikke på restauranter, caféer, værtshuse og lignende

Det bliver nu ikke helt som vi husker det. Der er nogle krav som de enkelte steder skal leve op til for at have gæster.

Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person. Hvis kunderne står op, fordobles kravet.

Alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat. Og så er det forbudt at indrette beværtninger på måder, der lægger op til dans og tæt kontakt. Ligeledes er der fokus på hygiejne og rengøring.

Her er retningslinjerne for restauranter, caféer, barer, natklubber m.v.

 • Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 24.
 • Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne.
 • Restauranter og caféer skal indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bar-disk i en restaurant.
 • Udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.
 • Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Retningslinjerne for forlystelsesparker, sommerlande m.v:

 • Forlystelsesparker bør tilbyde håndsprit forud for og efter brug af den enkelte forlystelse.
 • Særligt fokus på styring af gæstekapacitet. Blandt andet kan man indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på parkens størrelse og risikoen for sammenstimling.
 • Forlystelsesparker bør have fokus på styring af gæstestrømme på området og i relevant omfang overvåge dette løbende. Det kan undgåes ved køstyring fx via nummersystem, app eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Forlystelsesparker har mange forskelige typer af forlystelser og bør for hver forlystelse tage stilling til, hvordan gæster bør anbringes for at minimere smitterisiko.
 • Medarbejdere, der opererer forlystelser, bør så vidt muligt være afskærmet fra gæsterne.

Generel indretning af lokaler og udendørsarealer

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog indføres et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).
 • Der skal skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.
 • Udendørsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes.
 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

Retningslinjerne for konference- og mødeaktiviteter

 • Forsamlingsforbuddet respekteres.
 • Der skal sikres mulighed for mindst 1 meters afstand mellem gæster ved aktiviteter af mere end 15 minutters varighed.
 • Der bør tages tiltag til at undgå sammenstimling fx ved at have flere ind- og udgange til lokalet.
 • Messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, henvises til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv., hvor kunderne på tilsvarende vis går rundt og besøger flere butikker.

MitOdense – det, der samler os