fbpx

Børn og unge med særlige fysiske handicap skal have mulighed for at gå til esport og være en del af det virtuelle esports-fælleskab ligesom alle andre børn.

Det er formålet med projektet ’Esport for alle’, som VELUX FONDEN har bevilliget 2,1 mio. kr. til.

På legepladsen eller fodboldbanen er de altid anderledes, men online har alle den samme slags avatar og er del af det virtuelle fælleskab uanset fysiske forskelle. Det er en af tankerne bag det nye projekt ’Esport for alle’, som Region Syddanmark og Odense Esport lancerer i foråret 2021.

Projektet skal med undervisning og specialudviklet udstyr gøre det muligt for børn og unge med særlige fysiske handicaps at deltage på lige vilkår med andre børn og unge i virtuelle esportsaktiviteter.

Region Syddanmark har søgt VELUXFONDEN om midler til projektet, og i marts 2021 offentliggjorde fonden, at ’Esport for alle’ er et af i alt otte projekter omkring digitale fællesskaber, der får støtte.

Vi ved, at det har betydning for børn og unges ve og vel, at de kan indgå i fællesskaber med andre – og at det kan være rigtig svært at være anderledes. Derfor er det rigtig glædeligt, at ’Esport for alle’ nu får luft under de virtuelle vinger og kan være med til at nedbryde de fysiske begrænsninger, børn og unge med handicap kan opleve i hverdagen. Det kan være med til at øge deres livskvalitet og give vores medarbejdere specialiseret viden og erfaring med, hvad der skal til for at skabe virtuelle fælleskaber, hvor alle kan være med. Vi kan simpelthen give de her børn et mere almindeligt børneliv.

Thies Mathiasen, Formand for Social- og psykiatriudvalget i Region Syddanmark

Tæt samarbejde
Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) og Odense Esport vil stå for den praktiske udførelse af projektet. CKV skal rådgive om, hvilke spil der passer til det enkelte barn og
dets udvikling, og så vil de stå for at indsamle og opbygge viden om esport som en terapimetode og dokumentere effekten.

CKV skal også stå for at udpege de børn, som er i stand til og kan have gavn af at
deltage i projektet.

Vi har især kig på børn og unge med fysiske udfordringer som for eksempel dårlig håndfunktion, der gør det udfordrende at styre og navigere i et onlinespil. De har tidligere været helt eller delvis udelukket fra gaming, fordi udstyret ikke har passet til dem. Men med bevillingen kan vi nu udvikle specialhjælpemidler og tilpassede løsninger, så de ikke længere bare skal kigge på eller være udelukket, på grund af at de er
fysisk anderledes end andre børn.

Sissel Madsen, ergoterapeut hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, CKV Odense.

Deltagerne til projektet vil komme fra regionens institutioner, via kommunerne og fra udvalgte patientforeninger.

Odense Esport, som er en af landets største professionelle esportudbydere, skal stå for selve undervisningen, hjælpe børnene med at finde sig til rette i det virtuelle univers og styrke deres brug af teknologi i hverdagen.

Fakta
’Esport for alle’ er støttet af VELUX FONDEN, som er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

I 2020 uddelte VELUX FONDEN 314 millioner kr. VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann
Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) ligger i Odense og Fredericia. Centeret hjælper mennesker med fysiske funktionsnedsættelse inden for kommunikation, mobilitet, tale-, høre- og
synsvanskeligheder, som kommunerne ikke selv kan varetage.

Odense Esport en af Danmarks førende e-sports organisationer. Organisationen underviser og konkurrerer blandt andet i CSGO, Fortnite og FIFA.

MitOdense – det, der samler os