fbpx

Antallet af børn og unge med ordblindhed i Odense Kommune vokser markant, men strenge dokumentationskrav til landets skoler betyder, at mange børn og unge i folkeskolen misser muligheden for tidlig hjælp, vurderer ekspert.

917 af de 12-15-årige i Odense Kommune er ordblinde, og dermed er antallet steget med 107 procent på bare fem år. Det viser de seneste tal fra Nota, der er et videnscenter under Kulturministeriet, og som beskæftiger sig med læsning for mennesker med læsehandicap.

Ifølge Carina Nord, der er ordblindespecialist og tidligere læsevejleder, kan mange elever præget af ordblindhed, blive hjulpet markant mere, hvis der sættes tidligere ind med indsatsen.

Der er i mine øjne en tilbøjelighed til, at vi er alt for optagede af, at ordblindheden skal dokumenteres med test for at være erkendt, og der ligger en alvorlig problemstilling i at vente med indgriben. Forskning viser, at det er muligt at forebygge og lette ordblindhedens negative udvikling gennem tidlige undervisningsindsatser, men jeg oplever, at mange børn ikke får den tidlige hjælp i tilstrækkelig grad, da den er vanskelig for skolernes læsevejledere at iværksættesiger Carina Nord og fortsætter:

– På mange folkeskoler i Danmark ser man ofte tiden og barnet an, og måske kommer det lige pludselig, men det ved vi jo godt, er en helt forkert håndtering. En erfaren indskolingslærer og læsevejleder har sammen de helt tilstrækkelige kompetencer til at vurdere, hvornår et barns læseudvikling afviger. I mine øjne er det derfor slet ikke nødvendigt med de strenge dokumentationskrav, som vi desværre oplever i dag.

Carina Nord pointerer, at barnets vanskeligheder med læsning og stavning ikke bliver større eller mindre af at blive dokumenteret med den nationale ordblindetest, og hun mener, at der ligger en alvorlig problemstilling i at vente med indgriben.

Erfaring og faglige intuition tilsidesættes

Hos læsetræningsvirksomheden FrontRead, der har et tæt samarbejde med mere end 500 skoler og deres lærere over hele landet, deler man Carina Nords oplevelse af, at ordblindhed skal dokumenteres med test, før skolerne sætter ind. 

De tilbagemeldinger vi får fra lærere og læsevejledere i forhold til arbejdet med de ordblinde elever er desværre ikke specielt positive. Vi hører fra mange, at de er mere end frustrerede over, at dokumentationsiveren tilsidesætter deres erfaring og faglige intuition i høj grad. Det betyder konkret, at mange elever kommer i klemme, og i det hele taget er de nuværende regler og krav på ingen måde gavnlige for de ordblinde, fortæller Kim Høgskilde, der er direktør i FrontRead.

Nyt samarbejde skal styrke indsatsen

Mange skoler og lærere anvender IT-programmer i læsetræningen, og ifølge Kim Høgskilde er et program som FrontRead skabt til at fungere i tæt samarbejde med undervisere og ikke på bekostning af eller som erstatning for dem. For at understøtte og styrke dette aspekt har virksomheden indgået et samarbejde med Carina Nord, og det glæder ordblindespecialisten.

Der hersker en bred opfattelse af, at IT-kompenserende redskaber til læsning og stavning er den hjælp, som et ordblindt barn skal have, men i mine øjne svigtes de ordblinde, hvis ikke vi kombinerer IT-redskaberne med systematiske og vedholdende undervisningsindsatser. Derfor er jeg rigtig glad for samarbejdet med FrontRead, da det kan være med til at styrke den landsdækkende indsats og på den måde give de ordblinde børn den hjælp, som de har brug for, siger hun.

Carina Nord fortæller afslutningsvis, at hun i sin praksis modtager mange udskolingselever, der ikke har modtaget nævneværdig undervisning gennem skoletiden og derfor udelukkende er skriftsprogsbrugere gennem deres brug af kompenserende IT.

FrontRead har i mere end 25 år hjulpet medarbejdere i adskillige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner til at læse hurtigere samt øge forståelsen af det læste. I Danmark har mere end 1.000 skoler og uddannelsesinstitutioner anvendt FrontRead til at styrke elevernes læsefærdigheder. www.frontread.dk

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere