fbpx

Alkohol skal fylde mindre i de sociale fællesskaber på ungdomsuddannelserne i Odense.

Det er samtlige ungdomsuddannelser i kommunen blevet enige om i en ny samarbejdsaftale, der forpligter alle til at have mere fokus på elevernes sociale samvær – uden alkohol. Unge på tværs af uddannelserne har bidraget til arbejdet med aftalen.

Danske unge drikker mest i Europa, når man ser på mængden af alkohol og på andelen, der drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed. Og tallene viser, at de unges alkoholforbrug stiger mærkbart ved overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
 
Det vil de odenseanske ungdomsuddannelser gøre noget ved, og derfor har de sammen med kommunen indgået en samarbejdsaftale, der forpligter alle ungdomsuddannelser til at lave en alkoholpolitik. 

Fællesskaber uden promiller

Målet med aftalen er, at flere unge på ungdomsuddannelserne føler sig som en del af stærke fællesskaber, og at flere unge i højere grad følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol. De opfordrer unge under 18 år til at lade være med at drikke alkohol og unge over 18 år til højst at drikke fire genstande på samme dag og højst ti genstande om ugen. 

Vi politikere har i år talt med Odenses unge om deres trivsel. Mange unge, der mistrives og føler sig presset fra alle sider. Derfor bør vi efter min mening som samfund gøre en indsats for at give de unge det, man kunne kalde præstationsfrie rum. Netop overgangen til en ny ungdomsuddannelse kan være et pres i sit selv – og nogen oplever også et pres for, at de så skal være en del af en alkoholkultur. Derfor glæder det mig, at ungdomsuddannelserne har sagt ja til at udvikle festlige fællesskaber, som deres elever kan deltage i uden en forventning om, at de også skal drikke alkohol.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Unge skal selvfølgelig have mulighed for at deltage i gode, udviklende og sjove fællesskaber på deres ungdomsuddannelse, uden at der er alkohol involveret. Derfor er det rigtigt godt, at vi nu på tværs af byen er blevet enige om en samarbejdsaftale, der skal mindske alkoholforbruget. Ikke mindst er det vigtigt, at aftalen er lavet efter inddragelse af de unge, for det her kan kun blive en succes i et respektfuldt samarbejde med dem.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Unge på tværs af uddannelserne har deltaget i et ungepanel, der i workshops har diskuteret konkrete bud på tiltag. Og tanken er også, at de unge fortsat skal være involveret i indsatser på de enkelte uddannelsesinstitutioner.  

Vi unge sætter enorm stor pris på at blive inddraget i forhandlinger. Dermed dropper vi tanken om ‘den løftede pegefinger’ fra politikerne. Vi ved af erfaring, at det generelt er svært at samle unge mennesker, når der ikke står alkohol på bordet. Man bør derfor få stablet nogle sjove aktiviteter på benene, som ikke nødvendigvis forbindes med alkohol. På den måde undgår vi samtidig et direkte alkoholforbud.

Lucas Westphal, der er elevrådsformand på Tiegtenskolen og har deltaget i Ungepanelet.

Alkoholpolitikker på vej

Aftalen er indgået på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der blev lanceret i marts 2022, og med underskrifterne på samarbejdsaftalen giver alle ungdomsuddannelser hinanden håndslag på, at det ikke bliver ved intentioner, men at de hver især skal have en alkoholpolitik, og at der skal arbejdes med den sammen med elever, forældre og undervisere.

Det vigtigste omkring partnerskabsaftalen er faktisk den dialog med eleverne, som har ledt frem til den. Når vi som skole skal arbejde med kultur, skal det naturligvis være i samarbejde med dem, det handler om – eleverne. Vi oplever, at de unge tager ansvar og bringer gode ideer frem. Når de får ansvar og bliver inddraget, så tager de opgaven på sig.

Direktør Annette Vilhelmsen, TietgenSkolen.

Målsætningerne for en lokal alkoholpolitik er, at:
• alle ungdomsuddannelser aktivt forholder sig til betydningen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på egen ungdomsuddannelse
• elever, forældre, ledere og personale på ungdomsuddannelserne har viden om alkohol, og at de præsenteres for dilemmaer om alkohol og alkoholkultur blandt unge på en ungdomsuddannelse
• have et særligt fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder at understøtte at de unge udvikler en sund alkoholkultur jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Partnerskabet løser ikke alle problematikker i relation til unges alkoholindtag, men det er positivt, at ungdomsuddannelserne i Odense Kommune forpligter sig til sammen at gøre en særlig indsats for at understøtte fællesskaber, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet. Skolerne er i fuld sving. Vi går ikke 100 procent i takt, men på alle institutioner står man et andet sted, end man gjorde for få år siden. Ved at dele erfaringer, og ved med jævne mellemrum at genbesøge partnerskabsaftalen, tager vi hele tiden skridt i den rigtige retning.

Susan Mose fra Sct. Knuds Gymnasium.

Uddannelsesforum er et forum hvor rådmændene fra Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mødes med institutionslederne for de ti store ungdomsuddannelser i byen, Odense Katedralskole, Sct Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole, Tornbjerg Gymnasium, Fyns HF&VUC, SOSU Fyn, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, TietgenSkolen og FGU Fyn. 

Formålet er at understøtte, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Herunder at der er gode muligheder for at deltage i fællesskaber – og altså også uden at føle, at man skal drikke alkohol.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere