fbpx

Den 3. december, på FN’s årlige, internationale dag for mennesker med et handicap, uddelte formanden for Odense Handicapråd, Birthe Malling, og rådmand på ældre- og handicapområdet, Søren Windell, dette års tredje og sidste handicappris.

Hvert år uddeler Odense Handicapråd 3 handicappriser i kategorierne Initiativ, Tilgængelighed og Uddannelse- og job. Grundet corona er priserne i år blevet overrakt ved små, individuelle overraskelsesarrangementer i stedet for ved ét stort arrangement

Vinderne af handicappriserne 2020

Tidligere på ugen var det det Initiativprisen og Tilgængelighedsprisen, der blev uddelt. Årets tre vindere er udvalgt blandt et stærkt ansøgerfelt og er:

Handicaprådets Initiativpris 2020:

Enghavens Boldklub (fodbold) for udviklingshæmmede børn ved formand Michael Rasmussen.

Handicaprådets Tilgængelighedspris 2020:

Sarah Hylleberg, social- og sundhedsassistent på botilbuddet Sedenhuse for voksne udviklingshæmmede. Sarah fik prisen for at have arrangeret en musikfestival for beboerne under den første corona-nedlukning.

Handicaprådets Uddannelses- og Jobpris 2020:

HF og VUC Fyn for deres nyoprettede autismelinje ved undervisere Nikolaj Nørgaard og Dorthe Hansen.

Vigtig anerkendelse

For Birthe Malling, der er formand for Odense Handicapråd, er uddelingen af de årlige handicappriser vigtig. Både for at anerkende de ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for mennesker med et handicap, men også fordi handicappriserne hvert år er med til at sætte fokus på handicapområdet

Der er rigtig mange mennesker, der arbejder med at forbedre forholdene for mennesker med et handicap, og som giver en masse af sig selv til forskellige mærkesager. Nogle af dem gør det helt privat, mens andre for eksempel er organiserede i en forening. Kendetegnende for disse mennesker er, at de ofte arbejder i det skjulte, men de fortjener anerkendelse og synlighed for deres indsats, og det kan Handicappriserne være med til.

Birthe Malling, formand for Odense Handicapråd

Også hos Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet og næstformand i Odenses Handicapråd, er uddelingen af de årlige handicappriser en vigtig begivenhed.

Det har været en bevægende uge for mig i den her uge. Jeg har sammen med Birthe Malling uddelt 3 handicappriser til mennesker, der virkelig gør en forskel for mennesker med et handicap, og som gør det af et godt hjerte, og det går lige ind. De fortjener al den opmærksomhed og anerkendelse, de kan få, og i denne uge har vi gjort vores for, at de bliver set.

Rådmand ældre- og handicapområdet, Søren Windell

Om Odense Handicapråds handicappriser

Handicappriserne uddeles af Handicaprådet i Odense hvert år den 3. december, som er FN’s årlige, internationale dag for mennesker med et handicap. Priserne er en særlig anerkendelse til personer, virksomheder eller organisationer, der gør noget ekstraordinært for at styrke handicappedes livsvilkår i Odense. De tre priser er: Initiativprisen, Tilgængelighedsprisen og Uddannelses- og Jobprisen

MitOdense – det, der samler os