fbpx

Husstandene i Odense sorterer allerede affaldet i syv forskellige fraktioner. Fremover kræver Miljøministeriet, at affald skal sorteres i 10 fraktioner, og på det kommende udvalgsmøde skal By- og Kulturudvalget beslutte om et regulativ for husholdningsaffald skal sendes videre til byrådet med henblik på offentlig høring.

Odense skal genanvende mere affald – og byen er allerede godt i gang.

Lige nu står der to beholdere uden for husstandene i Odense. Her bliver affaldet sorteret direkte ved husstanden i syv forskellige fraktioner. Men de to beholdere kan blive til tre, for Miljøministeriet har besluttet, at der fremover skal indsamles i 10 fraktioner ved hver husstand. Det betyder, at tekstilaffald, plast samt mad- og drikkekartoner også skal sorteres i beholder ved husstanden.

Derfor har By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation udarbejdet forslag til udformning af ny indsamlingsordning, som opfylder de nye lovkrav. Ved det kommende udvalgsmøde skal By- og Kulturudvalget beslutte, om ordningen skal videre til byrådet med henblik på en offentlig høring – første skridt mod en eventuel fuld udrulning inden udgangen af 2022.

Vi har en ambition om at genanvende mindst 60 procent af husholdningsaffaldet i 2026, og det kræver, at vi får sorteret affaldet effektivt. Det bliver vi nødt til at gøre ved husstanden, som det er i øjeblikket. Jeg ved godt, at det er meget at skulle sortere, og derfor arbejder vi også hårdt for at skabe en effektiv eftersortering, så indsatsen for den enkelte bliver mindre. Det er der, vi skal hen. Foreløbigt bliver vi nødt til at gøre en indsats hver især, for vi skylder klimaet at skåne det mest muligt. Det er jeg i øvrigt sikker på, at odenseanerne bakker helt og aldeles op omkring.

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt

Tre beholdere ved hver husstand

De 10 fraktioner vil fremover være restaffald, madaffald, papir, pap, glas, metal, tekstilaffald, farligt affald, plast samt mad- og drikkekartoner. Derfor er det nødvendigt at supplere den nuværende ordning med en ekstra beholder til kombineret indsamling af både hård og blød plast sammen med mad- og drikkekartoner.

Desuden vil tekstilaffaldet skulle indsamles i poser sammen med papir og småt pap i den nuværende beholder. Ordningen gælder udelukkende for tekstiler, som ikke kan genbruges. Genbrugeligt tekstil skal stadig afleveres til direkte genbrug på f.eks. genbrugspladser eller i en af de velgørende organisationers mange genbrugsbutikker.

Det er ikke muligt at opfylde Miljøministeriets krav uden en stigning i renovationstaksterne, da området skal hvile i sig selv økonomisk, så indtægter og udgifter for indsamlingsordningen balancerer over en årrække. Ifølge Odense Renovations foreløbige beregninger vil stigningen for den enkelte husstand være på cirka 15 procent.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald i beskrevne form sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Hvis det sker, vil regulativet ifølge tidsplanen kunne vedtages endeligt i oktober 2021, og Odense Renovation forventer, at udrulningen af den nye beholder kan være udrullet til alle husstande i kommunen inden udgangen af 2022. Ordningen for tekstilaffald vil være etableret senest 1. januar 2022. Det gamle regulativ vil være gældende, indtil de enkelte husstande har modtaget den nye beholder.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere