fbpx

By- og Kulturudvalget har besluttet, at Odense skal bakke op om arbejdet med at få fem danske vikingeborge – heriblandt Nonnebakken i Odense – på UNESCOs verdensarvsliste

Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Trelleborg og Nonnebakken er navnene på de fem danske ringborge fra vikingetiden, som måske kommer med på UNESCOs verdensarvsliste. På deres udvalgsmøde besluttede By- og Kulturudvalget, at Odense skal støtte op om en fælles dansk ansøgning, som kan gøre vikingeborgene til verdensarv i 2022.

Den godt 1000 år gamle, cirkulære vikingeborg Nonnebakken er Odenses største og væsentligste fortidsminde med en ydre diameter på 180 m. Over de senere år har en række målrettede udgravninger sammen med den nyeste teknologi i form af højt specialiserede georadar-undersøgelser givet banebrydende ny viden om borgen.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er afsender på den endelige ansøgning om udpegningen som verdensarv, og med beslutningen forpligter Odense Kommune sig blandt andet til at beskytte, pleje og formidle verdensarven, etablere en beskyttelseszone omkring fortidsmindet og deltage i samarbejdet mellem alle fem danske ringborge.

Nonnebakken er en vigtig del af Odenses historie, som vi bør gøre opmærksom på. Det siger noget om byens betydning, at der blev etableret en stor ringborg lige her, og vi skal fortælle historien – både for os selv og resten af verden. Derfor skal vi naturligvis støtte en ansøgning, som kan få de fem danske ringborge på verdensarvslisten. Det ville være fantastisk for Odense og Danmark, hvis det bliver til virkelighed

By- og kulturrådmand Jane Jegind

Vikingeborgen skal markeres

Nonnebakken lå tidligere syd for åen, hvor Odd Fellow Logen og Giersing Realskole ligger i dag, men ringborgen blev gravet bort i begyndelsen af 1900-tallet. Derfor vil udvalget efter godkendelsen af ansøgningen få forelagt en ny sag, som omhandler en formidlingsinstallation, der vil markere Nonnebakken i landskabet.

I forprojekteringen har arkitekt Erik Brandt Dam således udarbejdet et skitseforslag, som indebærer en markering i oprindelige størrelse af voldens forløb i borgens nordvestlige del – på græsarealet foran Odd Fellow Logens hovedbygning. Der bliver ikke tale om en lodret mur, men om en markering, der flugter med terrænet, og samtidig er synlig og nem at afkode for forbipassende.

Desuden vil der på det kommunale grønne areal mod åen kunne placeres en model af trelleborgen med en diameter på cirka 12 meter, hvor borgens historie vil blive fortalt.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere