fbpx

Politikerne i Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har netop vedtaget et ‘ensomhedscharter’, der skal forene odenseanerne i kampen mod ensomhed. Målet er en by, hvor ingen borgere oplever ensomhed.

Selvom vi i Danmark stadigvæk ikke taler så meget om problematikken ensomhed, så taler tallene fra befolkningsundersøgelsen ‘Hvordan har du det’ fra 2017 deres eget klare sprog: Syv procent af borgerne i Odense oplever at være uønsket alene, og fem procent oplever ikke at have nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte.

Nyt ensomhedscharter i kampen mod ensomhed

Uønsket ensomhed er dermed et reelt vilkår for en del af befolkningen i Odense og ligeledes et vilkår, der påvirker den generelle trivsel og sundhedstilstand hos den involverede målgruppe. Det vil politikerne på ældre- og handicapområdet nu gøre noget ved.

Der er for mange odenseanere, der oplever ufrivillig ensomhed, og det kan vi som samfund ikke være bekendt. Det er mit store håb at få Odense til at stå sammen som by i kampen mod ensomhed, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi i Ældre- og Handicapudvalget netop har vedtaget et helt nyt ensomhedscharter. Alle mennesker uanset livshistorie, køn, alder og status fortjener nemlig at være en del af et fællesskab, hvor det aktive og sociale liv er i fokus.

Rådmand på ældre- og handicapområdet, Søren Windell

Hvad er Ensomhedscharter Odense?

Det nye Ensomhedscharter Odense skal forstås som en samarbejdsaftale mod ensomhed, og chartret henvender sig til alle, der har lyst til at være en del af dette vigtige arbejde. Alle aktører, lige fra den enkelte privatborger i Odense til virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og handelslivet, er velkomne, og håbet er, at rigtig mange odenseanere vil slutte op om initiativet.

Ensomhedschartret har to funktioner. Før det første skal det være med til at sætte fokus på problemet ensomhed i Odense, og for det andet skal det forhåbentlig inspirere en masse aktører på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder til at arbejde aktivt med at minimere ensomheden i Odense gennem forskellige tiltag.

Alle kan være med, og man byder kun ind med det, man selv har tid og ressourcer til. Hos frisøren kan et ensomhedstiltag f.eks. være at lave et hyggehjørne, hvor der er plads til, at man som kunde kan opholde sig og få en hyggelig stund både før og efter sin klipning. Og som privat borger kan et tiltag være at invitere sin ældre nabo på kaffe en gang i mellem eller give sig tid til at sludre over hækken. Små ting kan gøre en kæmpe forskel.

Rådmand på ældre- og handicapområdet, Søren Windell

Inspiration fra Demensvenligt Odense

Odense har de seneste år haft stor succes med at sætte demens på dagsordenen. Både hos den private borger og hos forskellige aktører i byen som f.eks. bibliotekerne, Cityforeningen og Fynbus. I dag er der 6500 demensvenner i Odense, og rådmand Søren Windell håber, at Odense i samme stil også bliver en ensomhedsvenlig by, det vil sige en by uden ensomhed, hvor mange aktører har fokus på at bekæmpe ensomhed.

Vi kan mere, end vi tror, når vi står sammen, og når vi får nogle gode værktøjer, vi kan bruge i det daglige. Derfor kommer man heller ikke til at stå alene, hvis man tilslutter sig det nye Ensomhedscharter Odense. Vi skal nu i gang med at etablere et netværk for dem, der tilslutter sig, og så skal vi også have kigget på et sted i kommunen, hvor man kan henvende sig, hvis man som medlem af Ensomhedscharter Odense har spørgsmål eller brug for hjælp

Rådmand på ældre- og handicapområdet, Søren Windell

Næste skridt i forhold til at få Ensomhedscharter Odense ud at leve er at udarbejde en handlingsplan og en organisering for arbejdet.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere