fbpx

Fra 1. juli 2023 indsamler Odense Renovation også hullede strømper, ødelagte t-shirts og andet tekstilaffald direkte ved husstandene.

I dag går for meget tekstilaffald nemlig op i røg på forbrændingsanlæggene, men med den nye indsamling bliver det nemmere for Odenses borgere at aflevere tekstilaffald til genanvendelse. Så kan udtjent tøj få nyt liv i nye garner, klude og tekstil.

Får jeg så flere affaldsbeholdere?
Tekstilaffaldet får ikke en særskilt beholder, men skal blot afleveres i poser. Man må bruge egne klare poser eller særlige røde tekstilaffaldsposer, som kan hentes gratis på genbrugsstationerne.

Afhentning af tekstilaffald bestilles via selvbetjening på mit.odenserenovation.dk eller via kundeservice – ligesom man kender det fra de eksisterende ordninger for storskrald, farligt affald og småt elektronik. Tekstilaffaldet kan
også afleveres på byens 8 genbrugsstationer.

Fra hullet sok til ny t-shirt
Tekstilaffaldet sendes til anlæg, hvor det sorteres i forskellige kvaliteter, farver og typer. Efterfølgende bruges det i nye tekstilprodukter – fx bilsæder og isoleringsmaterialer. De bedste fibre kan spindes til genbrugsgarner for til sidst at indgå i nyt tøj og tekstiler.

Produktion af tekstiler fra nye råvarer kræver mange ressourcer – både vand, kemikalier og energi. Derfor er det vigtigt at indsamle og genanvende de tekstiler, der allerede er produceret for at minimere belastningen på klima og miljø.

Tekstilaffald eller tøj til genbrug?
Det er kun tekstilaffald, der bliver indsamlet i den nye ordning – altså det, der er hullet, ødelagt eller på anden måde udtjent. Tøj til genbrug er derimod tøj og andre tekstiler, der kan bruges igen. Det kan fx være tøj, du ikke længere kan passe, men som stadig kan bruges af andre. Det skal fortsat afleveres til de humanitære organisationer eller på genbrugsstationen – eller måske gives videre til nogen, du kender.

Ensartet affaldssortering i Danmark
Med tilføjelsen af tekstilaffald henter Odense Renovation nu de 10 affaldsfraktioner, som Klimaloven fra 2020 har defineret, at alle kommuner i Danmark skal indsamle ved husstanden. Det er en stor gevinst for klimaet, at vi nu på landsplan samler endnu mere affald til genanvendelse.

Læs mere om ordningen for tekstilaffald på www.odenserenovation.dk/tekstilaffald

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere