fbpx

Odense Renovation skal afdække i samarbejde med andre, hvordan ble-systemet i Danmark bliver så bæredygtigt som muligt i 2030.

Gruppen består af virksomheden ABENA, Odense Renovation A/S, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding samt Aarhus Kommune og Odense Kommune. Sammen skal de afdække, hvordan blesystemet i Danmark bliver så
bæredygtigt som muligt i 2030. Projektet har to ph.d.-studerende tilknyttet og er medfinansieret af Innovationsfonden Danmark via TRACE.

Hvert år forbruger vi i Danmark omkring 500 millioner éngangsbleer, der indsamles som restaffald og brændes af på landets forbrændingsanlæg. Det vil en gruppe aktører nu ændre på i et stort 3-årigt innovationsprojekt,
Blesystem2030, som netop er skudt i gang.

Komplekse udfordringer løses gennem tværfagligt samarbejde
Bleer er sammensat af op til 23 forskellige materialer, og det er et af de områder i verden med flest patenter. Et cirkulært blesystem vil kræve ændringer i både produktion, brugen og affaldshåndtering. Hertil kommer, at bleer
bruges i samfundsmæssige kontekster, der er vanskelige at ændre på. Det gælder travle børnefamilier, men især når det kommer til de bleer, der bruges i institutioner – både for børn og voksne.

Netop voksne, mere specifikt ældre med inkontinens, vil være i fokus i projektet, da denne gruppe forventes at være den sværeste at designe nye systemiske løsninger til. Samlet er der tale om et meget komplekst system, der kræver en tværfaglig tilgang, hvilket er årsagen til, at Eva Tansem Andersen, Bæredygtigheds- og Udviklingschef for ABENA, finder projektet ekstra interessant.

Når vi ingeniører finder nye løsninger, fx mere bæredygtige materialer, produkter eller bedre affaldsteknologier, har vi en tendens til at tro, at de er så geniale, at de vil blive implementeret i samfundet stort set øjeblikkeligt og have den forudsete positive påvirkning i samfundet.
Virkeligheden er dog oftest meget mere kompliceret, hvor komplekse udfordringer skal løses ud fra både tekniske og sociokulturelle virkemidler. Implementering af nye løsninger sker kun, hvis det hænger sammen både økonomisk og samfundsmæssigt.

Eva Tansem Andersen, Bæredygtigheds- og Udviklingschef for ABENA

Et cirkulært blesystem
De fleste innovationsprojekter har ofte fokus på teknologi- og produktudvikling. I projekt Blesystem2030 er det centrale fokus systemforandring – herunder reduktion af forbruget.

Når vi ingeniører finder nye løsninger, fx mere bæredygtige materialer, produkter eller bedre affaldsteknologier, har vi en tendens til at tro, at de er så geniale, at de vil blive implementeret i samfundet stort set øjeblikkeligt og have den forudsete positive påvirkning i samfundet.
Virkeligheden er dog oftest meget mere kompliceret, hvor komplekse udfordringer skal løses ud fra både tekniske og sociokulturelle virkemidler. Implementering af nye løsninger sker kun, hvis det hænger sammen både økonomisk og samfundsmæssigt.

Projektansvarlig, Ciprian Cimpan, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Grøn Teknologi

Implementering af nye løsninger, efter projektets afslutning, bliver afgørende for at blesystemet i Danmark kommer til at være mere bæredygtigt i fremtiden. Her kommer de to kommuner ind i billedet, da grønne offentlige indkøb samt ændret brugs- og plejepraksis er nogle af de stærkeste værktøjer for at realisere de nødvendige ændringer i markedet og samfundet. Derfor anses Blesystem2030 for at kunne få stor indflydelse på det danske såvel som
europæiske marked.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere