fbpx

Som den eneste kommune i landet kombinerer Odense Kommune sociale klausuler og virksomhedsmatch i sin beskæftigelsesindsats.

Et fireårigt pilotprojekt har foreløbig bragt 78 udsatte ledige i beskæftigelse, og Odense Byråd har nu besluttet at gøre projektet permanent.

Når Odense Kommune skriver kontrakt med en virksomhed efter en udbudsrunde, indgår parterne ikke kun en aftale om levering af et bestemt produkt eller en ydelse. De kommunale kontrakter indeholder nemlig også en såkaldt social klausul, der forpligter virksomheden på at samarbejde med kommunen om at hjælpe ledige med særlige behov i arbejde hos den pågældende leverandør.

Sociale klausuler har længe været anvendt i Odense Kommune, men et fireårigt pilotprojekt, der kombinerer klausulerne med nøje opfølgning og målrettet match mellem virksomheder og ledige, har vist sig at styrke området markant.

Snart fire år efter pilotprojektets start, foreligger de første resultater – og de er positive. I begyndelsen af september 2022 er i alt 78 nu tidligere ledige blevet ansat som følge af indsatsen. Resultatet er så godt, at Odense Byråd nu har vedtaget at gøre projektet permanent.

Sociale klausuler har vist sig at være en effektiv nøgle til at højne inklusion og rummelighed i ansættelsesprocesser, og Odense Kommune har derfor i flere år arbejdet målrettet med vores sociale klausuler som en del af et forsøg på at styrke mangfoldigheden og bringe flere ledige odenseanere med særlige behov i arbejde.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren fremhæver, at Odense Kommune som den eneste kommune i Danmark følger de sociale klausuler ekstra tæt. Af samme grund er Odense Kommune også den eneste, der direkte kan måle effekten af en dedikeret indsats med håndhævelse af de sociale klausuler.

Både opfølgning og håndhævelse sker i konstruktivt fællesskab med vores leverandører, og jeg er stolt af at se, hvordan de tager det sociale ansvar på sig. Det vidner om virksomheder med stort menneskeligt overskud. Og netop vores tætte samarbejde med virksomhederne er med til at gøre forskellen – det er det, der gør vores indsats anderledes end lignende indsatser i andre kommuner.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

Særligt udsat gruppe

De sociale klausuler omfatter en særligt udsat gruppe ledige, som ofte befinder sig allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Det drejer sig eksempelvis om mennesker i fleksjob og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Netop, fordi denne gruppe ledige ofte har svært ved at finde eller fastholde beskæftigelse, er de gode erfaringer fra pilotprojektet endnu mere bemærkelsesværdige.

Virksomhederne i Odense er heldigvis meget interesserede i at tage et socialt ansvar. Nogle gange skal de bare have en hjælpende hånd i forhold til at få matchet deres behov for arbejdskraft med de ledige borgere og deres individuelle kompetencer og funktionsevne. Det kan vi hjælpe med, og derfor er samarbejdet omkring de sociale klausuler så frugtbart, at det nu gøres permanent.

Beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt.

Fakta

Sociale beskæftigelsesklausuler i Odense Kommune

Odense Kommune arbejder generelt med FN’s Verdensmål, blandt andet i forbindelse med udbud og indkøb. Kommunen udvælger relevante verdensmål for det pågældende udbud, og i stort set alle kommunale tjenesteydelsesaftaler indgår en social beskæftigelsesklausul.

En særlig indsats med en målrettet opfølgningsproces omkring Odense Kommunes sociale klausuler kører som pilotprojekt i fire år fra den 1. januar 2019 til 31. december 2022. I det fireårige pilotprojekt er der budgetteret med en gevinst på 6 millioner kroner, og per 31. august 2022 er de første 4 millioner kroner indfriet. Projektets samlede gevinst er stadigt stigende. På byrådsmøde den 16. november 2022 besluttede Odense Byråd at gøre indsatsen permanent.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere