fbpx

Odense Kommune er på vej med nye arealer til virksomheder efter, at kommunen over fem år har solgt jord for mere end 200 millioner kroner til virksomheder i alle størrelser.

En stribe virksomheder har etableret sig i Odense, hvor kommunen fra 2017 og frem til i dag har solgt 128,5 hektar jord for 214 millioner kroner til små, mellemstore og store virksomheder. I november 2021 blev der eksempelvis solgt knap 25 hektar erhvervsjord i Tietgenbyen og på Logistikvej.

I øjeblikket har Odense Kommune fortsat 13 hektar jord til salg på eksempelvis Energivej, Herluf Trolles Vej og Odense Syd, og kommunen arbejder aktivt for at opfylde efterspørgslen fra det private erhvervsliv. Derfor er 38 hektar jord lige nu på vej i et udbud i Tietgenbyen nord for Niels Bohrs Allé i foråret med forventet overtagelse af de første grunde i efteråret. 

Byrådet i Odense har netop vedtaget at fastholde mindstepriserne uændret til mellem 200 og 320 kroner per kvadratmeter eks. moms. Ifølge rådmand Søren Windell fra By- og Kulturforvaltningen understøtter kommunen også private grundejere for at få dem til at udvikle arealer til nye og eksisterende virksomheder.

Vi har i Odense Kommune haft en stor tilgang af nye virksomheder, og den udvikling fortsætter heldigvis. Som kommune understøtter vi tilgangen både med udvikling af offentlig jord til salg og med planlægning for nye erhvervsområder på også privat ejede arealer.  Vi er generelt i tæt dialog med virksomheder og grundejere, og vi er lydhøre i forhold til behov og muligheder.

Søren Windell, rådmand for By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune har senest også sat penge af til at forstærke infrastruktur i tilknytning til motorvejen, hvor området ved Drejebænken særligt bliver et hotspot for store ladestationer for elbiler og erhvervsvirksomheder. Her bliver af to kryds udvidet for at imødekomme den stigende trafik fra blandt andet erhvervsudviklingen i området. 

Endnu et område på 40 hektar ved Hvilehøjvej mod vest er under lokalplanlægning, og det forventes, at de første offentlige grunde kan udbydes til salg i 2023/2024. Også her er infrastrukturen forstærket gennem de seneste år med en ny afkørsel fra motorvejen for blandt andet at sikre nem adgang til erhvervsområdet.

Dermed er i alt knap 80 hektar på vej inden for de næste par år for at dække efterspørgslen hos virksomheder, som ønsker at udvide eller etablere sig i den fynske kommune med flest indbyggere. Fynske Motorvej bliver udvidet med et tredje spor, og udvidelsen flugter med erhvervsudviklingen i og omkring Odense.

Odense Kommune har også altid det lange lys på for at sikre det fornødne arealudlæg i kommuneplanen, så der udvises rettidig omhu for – også på sigt – at kunne tilbyde arealer til væksten for nye og eksisterende erhvervsvirksomheder.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere