fbpx

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2023 er 3.903 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,8 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret med 2,8 % i både april og maj 2023.   

Der er ingen tvivl om, at vores politiske ambition er at få så mange ledige odenseanere som muligt i job til glæde for dem selv og for de odenseanske virksomheder. Det arbejder medarbejderne i jobcenteret målrettet på hver eneste dag, og i de kommende måneder vil de kæmpe benhårdt for at hjælpe de mange nyuddannede hurtigt i job.

Beskæftigelses- og socialrådmand Claus Houden.

Odense indtager en 5. plads i ledighedsplaceringen i maj 2023. Dvs. Odense har landets 5. højeste ledighedsprocent. I april 2023 havde Odense ligeledes landets 5. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,4 % svarende til 3.499 fuldtidspersoner.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere