fbpx

Odense Kommune har fået en ny handicappolitik. Formålet med politikken er at sikre, at mennesker med et handicap har samme muligheder som alle andre for at skabe det, der er det gode liv for dem.

Politikken er blevet til i et dynamisk samarbejde med odenseanere med forskellige slags handicap.

Odense Kommunes nye handicappolitik blev vedtaget i byrådet onsdag den 12. oktober, og den er længe ventet. I hvert fald hvis man spørger formanden for Handicaprådet i Odense Birthe Malling.

Vi har i flere år efterspurgt en handicappolitik, der tager hensyn til det hele menneske – fra det bliver født, til det bliver gammelt. For det er vigtigt at signalere, at mennesket og dets hele liv kommer før handicappet – og før sagsnumre, alder og forvaltninger. Vi står nu med en politik, der gælder for alle odenseanere med et handicap uanset alder og uanset handicap, og det er vi i handicaprådet utrolig glade for.

Birthe Malling, formand for Handicapråd Odense

Formålet med handicappolitikken

Formålet med den nye handicappolitik i Odense er blandt andet at sikre, at mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre. Den skal være for de alleryngste og for de ældste. Den skal være for dem med omfattende funktionsnedsættelser og for dem med et mindre handicap, hvad enten disse er synlige eller usynlige. Politikken skal også være tydelig for dem, der har enten et fysisk eller psykisk handicap – eller begge dele.

Handicapområdet er et område, der står mit hjerte meget nær. Det er desværre et område, der har været klemt de senere år, men med en ny handicappolitik, der sætter fokus på området, og med en masse konkrete initiativer sat i værk på baggrund af Odenses første handicaptopmøde, som vi holdt i april i år, er jeg fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig til at se området styrket de kommende år, hvad enten man som odenseaner lever med et synligt eller et usynligt handicap.

Brian Dybro, rådmand for ældre- og handicapområdet.

Omfattende borgerinddragelse
Odenses handicappolitik er blevet til i et dynamisk samarbejde mellem odenseanere med et handicap, relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere. Politikken hviler derfor på et stærkt grundlag af personlige beretninger og erfaringer fra målgruppen selv.

Dette er noget, der glæder borgmester Peter Rahbæk Juel, fordi det blandt andet er med til at cementere, at Odense er en by, hvor vi lytter til hinanden og giver plads til hinanden.

Vores nye handicappolitik vedkommer ikke kun de mennesker, som lever med små og store handicap, men alle odenseanere, fordi den understreger, at Odense er en by, hvor forskellighed ses som en styrke, og hvor vi hjælper hinanden til at indgå i det store fællesskab. Derfor er jeg også særligt stolt af, at handicappolitikken er blevet til på baggrund af en omfattende borgerinddragelsesproces, og jeg vil gerne sige tak til de mange mennesker, ikke mindst odenseanere med handicap, der har bidraget med uundværlige perspektiver og forslag til den nye politik.

Borgmester, Peter Rahbæk Juel

Læs Odenses nye handicappolitik

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere