fbpx

Når Reformkommissionen bliver præsenteret for 61 forslag til, hvordan man kan reformere arbejdsmarkedet, vil flere af forslagene handle om, hvordan man kan få opkvalificeret flere unge, ufaglærte og allerede uddannede.

Afsender på forslagene om opkvalificering er erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutioner i Odense samt beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Jeg håber virkeligt, at Reformkommissionen tager vores forslag med sig i deres videre arbejde, og at der siden er politisk vilje til at føre vores løsningsforslag ud i livet. Ved at satse på opkvalificering øger vi beskæftigelsen, højner det enkelte menneskes livskvalitet og hjælper virksomhederne med at kunne ansætte den kvalificerede arbejdskraft, de i stigende grad efterlyser.

Beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, Brian Dybro.

I august blev der afholdt en workshop hos AMU Fyn i Odense, hvor 50 praktikere fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer hovedsageligt i Odense kom med deres input til, hvordan man kan opkvalificere flere.

Danmark kommer til at mangle 100.000 faglærte

Der er i dag færre og færre i Danmark, der deltager i efter- og videreuddannelse, selv om arbejdsmarkedet bliver mere og mere komplekst og stiller højere og højere krav til folks læse-, it- og sprogfærdigheder, hvilket vil betyde at det danske samfund kommer til at savne en masse faglært arbejdskraft i fremtiden, hvis man ikke gør noget.

I 2030 vil der på landsplan mangle knap 100.000 faglærte. Så hvis man i dag synes, ventetiden på at få fat i en tømrer eller en VVS’er er for lang, bliver det nok sværere i fremtiden.

På baggrund af workshoppen i Odense og lignende arrangementer i Aalborg, Aarhus og København, hvor man drøftede dimittendledighed, unge og integration, er der nu blevet udarbejdet et katalog med 61 konkrete løsninger til, hvordan Reformkommissionen kan komme videre med sit arbejde.

Opkvalificering skal ske gennem hele karrieren

Kataloget præsenteres i dag for kommissionen og indeholder blandt andet forslag om, at efteruddannelsesområdet skal gøres mere fleksibelt og kun have én indgang, så det bliver lettere at orientere sig både som enkeltperson og virksomhed.

Samtidig foreslår deltagerne i Odense-workshoppen, at alle får en personlig uddannelseskonto indenfor det jobrettede voksen- og efteruddannelsesområde (VEU), så man livet igennem har råd til at opkvalificere sig.

Reformkommissionen blev nedsat af Regeringen i oktober 2020 og skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke har formået at tage hånd om.

Formand er professor i nationaløkonomi og tidligere økonomisk vismand Nina Smith fra Aarhus Universitet

MitOdense – det, der samler os