fbpx

For få unge søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen i Odense, nu vil et nyt projekt forsøge at ramme en lidt ældre målgruppe, blandt andet dem som allerede har taget en anden ungdomsuddannelse.

Skal den grønne omstilling føres ud i livet, og skal de danske produktionsvirksomheder fortsat vokse, så er der et markant behov for flere faglærte. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at der i 2030 mangler 99.000 faglærte i Danmark.

Derfor har der i flere år været et nationalt fokus på at få flere unge til at søge erhvervsuddannelser lige efter folkeskolen, men det har vist sig vanskeligt – ikke mindst i store uddannelsesbyer som Odense, hvor tallene de seneste år har bevæget sig i den forkerte retning. Samtidig viser statistikken, at der også er mange, som har gennemført en gymnasial uddannelse, der søger ind på erhvervsuddannelserne.

På den baggrund er der et stigende fokus på at sikre information om erhvervsuddannelserne til de 18-24-årige, og nu tager Odense Kommune et nyt værktøj i brug for at ramme målgruppen.

En række nye tilbud skal med VR-briller, interaktive interview med rollemodeller og selvkørende robotter hjælpe de unge til at blive klogere på erhvervsuddannelserne. Så de får viden om alt fra mulige uddannelsesretninger, studiemiljø og generelle støttemuligheder for bl.a. ordblinde indenfor erhvervsuddannelserne.

Vi har brug for, at der er flere odenseanske unge, som tager en erhvervsuddannelse. Det er helt nødvendigt for den grønne omstilling og for virksomhedernes vækst, og så har vi også brug for flere faglærte i den nære velfærd. Det er rigtigt godt med målrettet information til de 18 – 24-årige, som nok er mere klar til at forholde sig til et konkret uddannelsesvalg end de elever, der er ved at forlade folkeskolen.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Nyt projekt med støtte fra Teknologipagten

De nye informationstilbud får hjemme i Erhvervstanken, hvor man siden 2015 har haft fokus på at informere folkeskoleelever om erhvervsuddannelserne. Ambitionen er at nå ud til flere forskellige grupper af 18-24-årige, så man både kommer i dialog med unge, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse, og med unge, der af forskellige årsager, hverken er kommet i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Det nye projekt er gennemført med støtte fra Teknologipagten, og tilbuddet henvender sig til unge fra Odense, Assens og Nordfyns Kommune, da de tre kommuner arbejder sammen i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere