fbpx

Den Sociale Kapitalfond har indgået et nyt partnerskab med IPSCenter Danmark, der ligger i Odense. Fonden er klar til at investere 25 millioner kroner over fire år, og målet er at få markant flere psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet.

Tal fra Psykiatrifonden anslår, at 80 procent af den danske befolkning i alderen 18 til 64 år med psykiske lidelser står uden for arbejdsmarkedet. Ifølge Den Sociale Kapitalfond og IPSCenter Danmark, der leverer IPS-ydelser i form af enkeltplads-borgerforløb og uddannelsesprogrammer for IPS-konsulenter til kommunale jobcentre over hele landet, er det tal alt for højt. Derfor har de to parter indledt et nyt partnerskab, der skal sikre, at markant flere psykisk sårbare personer kommer i arbejde.

IPS, der dækker betegnelsen individuelt planlagt job med støtte, er en veldokumenteret integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats, og ifølge Jannik Tharben Buchholz, der er ledende partner for sociale effektinvesteringer i Den Social Kapitalfond, er fonden klar til at investere 25 millioner kroner i det nye partnerskab. Hans forventninger til de fire år, som projektet kører, er høje.

Sammen med IPSCenter Danmark forsøger vi med partnerskabet at udforske mulighederne for at skalere IPS-tilgangen i danske kommuner via sociale effektinvesteringer. Det er en interessant tilgang, da det minimerer den økonomiske risiko og letter beslutningsprocessen for en kommune i forhold til at prøve kræfter med IPS, og vi håber, at rigtig mange kommuner over hele landet vil tage imod muligheden. På den måde kan vi ved fælles hjælp få rigtig mange med psykiske lidelser i arbejde og forventeligt skabe rammerne for, at de får en højere livskvalitet.

Jannik Tharben Buchholz, partner for sociale effektinvesteringer i Den Social Kapitalfond

50.000 psykisk sårbare personer                

Lars Olaf Nielsen, der er direktør hos IPSCenter Danmark, glæder sig over partnerskabet, og han forventer sig meget på vegne af de psykisk sårbare.

Hos IPSCenter Danmark har vi ekspertisen til at få IPS-indsatsen implementeret godt og effektivt. Med investeringen fra Den Sociale Kapitalfond skaber vi nærmest perfekte muligheder for at afhjælpe det presserende samfundsproblem med mangel på arbejdskraft, samt det strukturelle problem med en gruppe på 50.000 psykisk sårbare personer, der står uden for arbejdsmarkedet.

Lars Olaf Nielsen, direktør hos IPSCenter Danmark

I investeringstilgangen står jobcenteret som opdragsgiver. IPSCenter Danmark er leverandør af IPS-metoden, og Den Sociale Kapitalfond dækker de løbende omkostninger i implementeringen. Sideløbende bliver kommunale medarbejdere i jobcentret oplært i IPS-metoden, så indsatsen kan fortsættes af kommunens egne medarbejdere, når projektperioden udløber.

Succes i Jørns Haveservice

Hos Jørns Haveservice i Varde har man i år ansat en medarbejder via et IPS-forløb. Personen henvendte sig selv, og han fortalte, at han var i et IPS-forløb og derfor gerne ville have sin konsulent med til det første møde. Det havde indehaveren ikke noget imod, og processen forgik i samarbejde med en IPS-konsulent fra IPSCenter Danmark, der er tilknyttet jobcentret i Varde Kommune. Jørn Nielsen, der er indehaver i Jørns Haveservice, opfordrer andre virksomheder til at gøre det samme.

Min tilgang er, at alle skal have en chance ude på arbejdsmarkedet, selvom jeg også ved, at det kræver rummelighed som chef, hvilket jeg forsøger. For mig handler det om at udvise social ansvarlighed. Jeg har yderligere en medarbejder, der har nogle psykiske udfordringer, men også her oplever jeg, at han vokser med opgaverne. Det er blandt andet noget af det, som motiverer mig som chef, og jeg kan klart anbefale, at andre virksomheder gør det samme.

Jørn Nielsen, Jørns Haveservice

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere