fbpx

Gennem en kommende arkitektkonkurrence skal området omkring Albani Torv, Eventyrhaven og Klosterbakken nu forandres til et mere sammenhængende rum i byen med plads til ophold og trygge forhold for cyklister, fodgængere og biler i langsom kørsel.

Snart bliver Albani Torv, Eventyrhaven og Klosterbakken i endnu højere grad et område på de bløde trafikanters præmisser. Et åndehul i byen med god plads til ophold og trygge forhold for cyklister, gående og biler i langsom kørsel. Med det bliver Eventyrhaven også et mere oplagt grønt bindeled mellem Klosterbakken og resten af kvarteret omkring Thomas B. Thriges Gade.

Det er resultatet efter, at Odense Kommune i tæt samarbejde med Realdania har udarbejdet en plan for en såkaldt fredeliggørelse af området ved Klosterbakken. Planen skal invitere til mere roligt ophold og bringe flere gående og cyklister ind i byens centrum. Forligspartierne bag byomdannelsen af Thomas B. Thriges Gade – Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten – bakker op om planen. Og næste skridt er nu en arkitektkonkurrence med det mål at sikre forslag til, hvordan området kan udvikles til et fredeligt og mere indbydende byrum.

Partierne er også enige om at lade den femte nedkørselsrampe til p-kælderen på Albani Torv åbne i juli 2022. En kombination af ensretning på vejen fra Klosterbakken ned til kælderen og reduceret hastighed til 30 kilometer i timen skal minimere trafik og bidrage til et tryggere byrum. Der er tale om et midlertidigt tiltag, der siden skal afløses af en permanent løsning fra arkitektkonkurrencens vinderforslag.

Samtidig er forligspartierne indstillet på at anvende Odense Kommunes andel af provenuet fra projektet “Fra Gade til By” til realiseringen af det nye område.

Jeg er meget tilfreds med, at vi i forligskredsen nu er blevet enige om at igangsætte en arkitektkonkurrence med det formål at finde en model for, hvordan vi skaber et fredeligt byrum, som tilgodeser vores mange cyklister og fodgængere i byen. På den måde vil vi styrke den forbindelse, der altid har været mellem Odenses historiske bykerne og Eventyrhaven til glæde for hele byen.

Borgmester, Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

På tværs af forligspartierne er den kommende arkitektkonkurrence og åbningen af nedkørselsrampen en glædelig nyhed:

Jeg ser frem til resultatet af arkitektkonkurrencen, så vi får et fredeligt byrum i harmoni med transformationen af den øvrige bymidte, så fodgængere, cyklister og bilister kan færdes trygt sammen. Området Klosterbakken og Albani Torv er centralt for oplevelsen af Odense som en moderne og historisk by, og potentialet skal vi nu have forløst gennem det bedste bud fra arkitekterne.

Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell.

Med den nye bymidte har vi fået det, vi drømte om. En by med masser af stemning og liv. Det skal vi værne om. Derfor er jeg glad for, at vi har fået lavet en aftale, som sætter fodgængere og cyklister først, og som ikke mindst skaber endnu flere muligheder for ophold og samvær. Det bliver rigtig godt.

Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Dybro.

Vi har nu fået nye, smukke pladser i Odense – hver med en unik karakter. Flakhaven, Domkirkepladsen, Platanhaven, Eventyrhaven og Albani Torv har noget storslået over sig, som nu kan komme til sin ret. Pladserne bliver tænkt sammen, så odenseanerne og byens besøgende kan tage ophold og opleve byens liv og historie. Børnene kan lege trygt, og man kan gå på opdagelse, mens de voksne nyder kaffen i solen.

Rådkvinde, Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley.

I Enhedslisten er vi tilfredse med løsningen og mener også, at den har nogle gode perspektiver for Odenses borgere i og med, at man skaber et miljø, der i højere grad end før indbyder til ophold og lægger vægt på den menneskelige dimension.

Byrådsmedlem, Søren Freiesleben.

Fakta

  • I sommeren 2014 blev den firesporede Thomas B. Thriges Gade lukket for gennemkørende trafik, og det historiske byomdannelsesprojekt i Odense gik i gang under navnet ‘Fra Gade til By’.
  • Med afsæt i byomdannelsesprojektet har forligspartierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 18. maj 2022 besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence, som forventes afsluttet i december 2022.
  • Målet med den kommende arkitektkonkurrence er at finde den bedste model for et sammenhængende, fredeligt og indbydende byrum på de bløde trafikanters præmisser.
  • Den kommunale forvaltning forventer, at arkitektkonkurrencen vil koste i omegnen af 1 million kroner, der blandt andet vil gå til honorarer og vederlag til eksterne fagfolk.
  • Forligskredsen har endvidere besluttet at lade den femte nedkørselsrampe til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade åbne for biltrafikanter i juli 2022.
  • Der indføres med åbningen af nedkørselsrampen midlertidige trafikale tiltag, der indbefatter en ensretning fra Klosterbakken og ned til parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade samt en hastighedsgrænse på 30 km/t på strækningen mellem Flakhaven og Albani Torv.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere