fbpx

Odense Kommune ønsker fortsat være en rummelig storby og vil fremover inddrage byens mest udsatte borgere i endnu højere grad, når initiativer på socialområdet skal kvalificeres. Det skal både ske direkte og via Udsatterådet

Den nye socialpolitik skal hjælpe Odense Kommune med at udbygge et i forvejen tæt samarbejde med byens hjælpeorganisationer og byens udsatte gennem Udsatterådet

 Vi kan og skal hjælpe de udsatte borgere ud fra en forventning om, at vi alle efter bedste evne selv tager ansvaret for at få et godt liv. Det gør vi bedst med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønsker og i et samarbejde med civilsamfundets aktører og Udsatterådet.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt

Udsatterådet glæder sig til forstærket rolle

I forlængelse af vedtagelsen af den nye socialpolitik vil samarbejdet med Udsatterådet blive styrket, så det i højere grad end i dag bliver inddraget løbende

Det er med glæde og store forventninger, at vi byder den nye socialpolitik velkommen. Den sætter en ambitiøs retning i forhold til at skabe en storby for alle og med plads til alle. Samtidig er det positivt, at socialpolitikken fortsat har Housing First-princippet som udgangspunkt for at understøtte den enkelte udsatte borger i at kunne opnå de håb og drømme, de måtte have for deres liv. Vi ser frem til at indgå i et konstruktivt samspil i forhold til at få de udsattes stemmer hørt og inddraget, når politikken skal omsættes til mere konkrete handlinger.

Susanne Kvolsgaard, forperson i Udsatterådet

Alle borgere skal imødekommes

Næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Mads Thomsen, glæder sig til at sætte handling bag ordene i den nye socialpolitik.

Som kommune sender vi et tydeligt signal om, at vi både har pligt til og prioriterer, at alle borgere, også udsatte, skal imødekommes og mærke inklusion og medborgerskab af byen. Politikken har også som et vigtigt iboende element og filosofi, at alle mennesker kan komme på kant med livet. I det perspektiv er det særligt vigtigt, at de udsatte borgere mødes som subjekter med hver deres unikke livshistorie frem for som objekter, der skal tilpasse sig rigide kommunale rammer.

Næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Mads Thomsen

Socialpolitikken bærer titlen ‘Ansvar i en storby’ og berører emner som rummelighed, arbejdsmarked, ungeliv, sundhed, fællesskaber og digital tilgængelighed.

I den kommende tid skal der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at politikkens tanker bliver omsat til konkret virkelighed.

Læs socialpolitikken hér.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere