fbpx

Forældre med minoritetsbaggrund får nu bedre mulighed for at spille aktive roller i deres boligområder og være gode rollemodeller for deres børn og unge.

Enhed mod negativ social kontrol under SSP Odense har indgået en samarbejdsaftale med Fonden for Socialt Ansvar, der betyder, at Baba og Bydelsmødre etablerer sig i Odense.

Baba og Bydelsmødre er to anerkendte indsatser, som begge fokuserer på at styrke fædre og mødre, særligt med etnisk minoritetsbaggrund, til at blive ressourcepersoner i familien og lokalområdet. 

Formålet med det nye samarbejde mellem Odense Kommune og Fonden for Socialt Ansvar, som driver Baba og Bydelsmødre, er at forene kræfterne, så der kan sættes en udvikling i gang af fædre- og mødregrupper i hele byen og særligt i udsatte boligområder.

Fædre og mødre kan komme mere på banen

Enhed mod negativ social kontrol er organiseret under SSP Odense i Børn- og Ungeforvaltningen, og her er børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen glad for, at det er lykkes at få Baba og Bydelsmødre til byen.

Vi har brug for stærke mødre og fædre, som tager deres plads og engagerer sig i familien og i samfundet som aktive medborgere. Tydelige forældre med netværk og rødder i samfundet er det bedste udgangspunkt for sunde børn i udvikling, som kan træffe egne valg for deres liv.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen

Fonden for Socialt Ansvar ser frem til en styrket udvikling af Baba og Bydelsmødre i Odense

Vi har haft nogle gode og tillidsfulde drøftelser med Odense Kommune og føler os overbeviste om, at vi gennem det nye samarbejde har lagt grunden til at nye Baba-grupper og Bydelsmødre-grupper kan skyde op i byen. Der er ingen tvivl om, at dette vil bidrage til at mobilisere forældre til at tage ansvar som aktive forældre og medborgere og skabe netværk, der kan fungere som en beskyttelse mod negativ social kontrol og andre former for risikoadfærd.

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, chef for frivilligt socialt arbejde i Fonden for Socialt Ansvar.

En bredviftet indsats mod negativ social kontrol

Odense Byråd besluttede i januar 2021 at skrue op for indsatsen mod negativ social kontrol. Det sker ved, at den nyetablerede Enhed mod negativ social kontrol har igangsat mange forskellige initiativer, som bl.a. skal sikre, at borgere, som er udsat for negativ social kontrol, får hurtig hjælp og at unge støttes i deres opgør med hæmmende normer og kollektiv kontrol.

En vigtig del af den styrkede indsats på området er også øget inddragelse af civilsamfundet og frivillige sociale foreninger. Og nu altså også et formelt partnerskab med Baba og Bydelsmødre.

I praksis betyder det, at Fonden for Socialt Ansvar står for udviklingsarbejdet med deres viden og erfaring, og at vi som kommune sørger for, at relevante fagpersoner kan indgå i de uddannelsesforløb, som er en del af Baba og Bydelsmødre.

Jan Due, leder af Enheden mod negativ social kontrol.

Samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar træder i kraft 1. januar 2022 og løber til udgangen af året. Det er intentionen, at samarbejdet videreføres derefter.

MitOdense – det, der samler os