fbpx

Odenseanerne skal involveres i ny klimaaftale, som samtlige partier i Odense Byråd bakker op om. Odense skal være CO2-neutral i 2030. Næsten 500.000 ton CO2 skal neutraliseres.

Odense skal være CO2-neutral i 2030. Det er hovedmålet i aftalen ‘Klimaneutral 2030’, som samtlige otte partier i Odense Byråd netop har indgået.

I 2030 vil CO2-udledningen i Odense være på 491.000 ton, hvis der ikke handles på det. Klimaaftalen opstiller fire hovedretninger, som skal bidrage til at nedbringe og neutralisere CO2-udledningen:

Bæredygtig mobilitet
– Bedre og mere grøn kollektiv trafik
– Bedre muligheder for cykelisme i Odense
– Reduktion i antallet af fossildrevne personbiler i Odense
– Reduktion i andelen af kørte ture i bil
– Nye drivformer i både tunge og lette køretøjer
– Udvikle bedre muligheder for delebiler
– Bedre infrastruktur for ladestandere til elbiler

Klimavenlig energi
– Sænke energiforbruget hos private og i virksomheder
– Energirenoveringer hos både private og i virksomheder
– Byggeriet i Odense generelt bliver mere bæredygtigt
– Vindmøller og solcelleanlæg skal fylde mere i produktionen
– Der skal arbejdes for yderligere reduktioner i energiproduktionen

Et grønnere Odense
– Flere grønne områder
– Kraftigt intensiveret skovrejsning i Odense
– Et mere bæredygtigt landbrug
– Udtagning af lavbundsjorde og vådområder

Odense Kommune som virksomhed
– Endnu mere bæredygtigt indkøb og tilbud
– Nøjsomt forbrug i kommunen selv
– Reduktion i energiforbundet
– Energirenoveringer af kommunens bygninger
– Endnu mere fokus på madspild

Det betyder blandt andet, at der skal være mere grøn kollektiv trafik, bedre cyklistforhold, lavere energiforbrug hos både private og virksomheder og markant mere skovrejsning i Odense.

Foruden hovedretningerne indeholder aftalen tre områder, som skal være med til at gøre Odense mere bæredygtig: Fokus på forbruget i Odense, partnerskaber med en række aktører, og så skal Odense gøres til centrum for cirkulær økonomi. 

Med den overordnede aftale på plads bliver næste skridt at inddrage byens borgere i arbejdet. Gennem en udbredt demokratisk samtale med byen vil man gå ekstra langt for at involvere flest muligt og nå ud til så mange forskellige grupper som muligt.

Klimaindsatsen skal rodfæstes i Odense, og borgerne skal komme til orde, inden en klimahandlingsplan for Odense skal vedtages i foråret 2021. En handlingsplan, som skal tænkes sammen med de nationale klimahandlingsplaner.

I aftalen forpligter byrådets partier hinanden på løbende at afsætte de midler, der er nødvendige for at nå målet om at være en CO2-neutral by i 2030. Læs ‘Klimaneutral 2030’

MitOdense – det, der samler os