fbpx

Bestyrelsen i Restauratørforeningen af 1883 for Fyn & Øerne har skiftet hænder til nye restauratører, som skal tilføre nye kræfter til foreningen.

Det sker efter et planlagt generationsskifte på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Planlagt generationsskifte skal give nye kræfter til foreningen
Restauratørforeningen af 1883 for Fyn & Øerne er Danmarks næstældste restauratørforening og har i mange år været en brancheforening for fynske restauratører, som har arbejdet for bedre vilkår for branchen. Men de seneste år har antallet af medlemmer været dalene og derfor glæder det den afgående formand, Gert Olsen, at et nyt hold er klar til at tage over.

Der har gennem længere tid skulle nye kræfter til, da mange af os gamle ikke længere er aktive i branchen. Derfor glæder det mig utrolig meget, at det er lykkedes os at finde et hold af aktive restauratører, som har energien og lysten til at fortsætte arbejdet for bedre vilkår for foreningens medlemmer og branchen.

Afgående formand, Gert Olsen

Det nye hold, som fra dags dato kommer til at bestyre foreningen består af syv lokale restauratører.

Formandsskabet går til Bjørn Hentze, som er partner i Bargroup, der har otte restaurationer i Odense. Jonas Bäckström fra Molotov bliver næstformand, mens Tobias Dyhr Gammelgaard fra City Bowling bliver kasserer. Derudover bliver Morten Hald Madsen fra Mammas og Asger Stuhr Nielsen fra Bodegaen bestyrelsesmedlemmer, mens Marianne Them fra Pub 47 og Nikolaj Elbrønd fra Amy’s Winehouse bliver suppleanter.

Den nye bestyrelse kommer til at videreføre foreningens visioner om at styrke branchen og samarbejdet.

Restauratørforeningens mål og visioner skal videreføres.
Den nye formand, Bjørn Hentze ser også frem til at videreføre den gamle forening.

Vi er beæret over at have fået lov til at videreføre foreningen og vi glæder os til at fortsætte arbejdet for branchen i bevillingsnævnet og sikre en god og konstruktiv dialog med Odense Kommune, så restauratørerne ikke bliver glemt i byfornyelsen.

Ny formand, Bjørn Hentze


Foreningens visioner er at skabe en fælles stemme for restaurationsbranchen, skabe bedre vilkår for restauratører og på sigt få politisk indflydelse, så restauratører også kan blive hørt, når det gælder byplanlægning i Odense Kommune.

Derudover skal der arbejdes for mere gennemskuelighed og mindre bureaukrati, som skal være med til at gøre det lettere at være og blive restauratør i Odense.

Ambitionen er dog ikke at dække hele Fyn og øerne, da der også er andre restaurationsforeninger i området, i stedet ønsker man at videreføre foreningens traditioner lokalt i Odense, og samtidig opbygge samarbejder med andre foreninger på Fyn.

Håb om et stærkt samarbejde i branchen
Den nye bestyrelse har et håb om, at foreningen kan være med til at styrke restaurationsbranchen gennem samarbejde og fælles interesser.

”Jeg håber, vi kan bruge foreningen som en fælles stemme for restauratørerne, hvor branchen står stærkere sammen end hver enkelt restauration gør alene, så vi kan gøre en forskel sammen”, siger det nye bestyrelsesmedlem, Morten Hald Madsen.

Og et samarbejde er måske endnu mere vigtigt nu, hvor de nuværende corona-restriktioner tager hårdt på restaurationsbranchen.

Foreningens mål er derfor også at blive et lokalt talerør for restauratører, så branchen kan få en plads på den politiske dagsorden i Odense. Foreningen kan derved være bindeledet mellem restauratørerne og kommunen, så man kan skabe en konstruktiv dialog.

Invitation til lokale restauratører
Foreningen har på nuværende tidspunkt allerede 25 forhåndstilsagn med nye medlemmer, og man håber på at komme over 50 medlemmer, så foreningen igen kan blive en sammenslutning af aktive
restauratører, hvor vidensdeling er med til at styrke hver enkelt restauration.

”Vi håber på at få endnu flere medlemmer og byder både gamle og nye restauratører velkommen”, siger den nye formand, Bjørn Hentze.

Foreningen planlægger at afholde et opstartsmøde i starten af det nye år, så snart corona-restriktionerne tillader det, hvor både nuværende og nye interesserede restauratører er velkomne til at deltage.

Det årlige kontingent vil fortsat være 1000 kr.

MitOdense – det, der samler os