fbpx

Så nu håber vi bare, at vi snart må mødes og se samt dyrke sport i flotte omgivelser

Det nyetablerede areal foran hovedindgangen rummer i alt cirka 30 ordinære p-pladser, handicap-p-pladser, cykelparkering samt afsætningsplads for busser. Udover de nye p-pladser rummer forpladsen også det nye opholdsområde, der med indbyggede bænke i forskudte niveauer, er lavet som et udendørs venteområde og lokalt mødested, der med al sandsynlighed vil tiltrække liv og aktivitet i sommerhalvåret. Opholdsområdet ligger klos op ad letbanestationen Idrætsparken. En tydeligt markeret gangbane skaber en fodgængervenlig forbindelse til Idrætsparkens hovedindgang.

For bilister er der ind- og udkørsel via Møllemarksvej, mens busser og andre store køretøjer kører ind fra Møllemarksvej, men som de eneste skal krydse letbanesporene og køre ud på Højstrupvej.

Udover de nye p-pladser, er der i forbindelse med letbane-byggeriet etableret en stor p-plads med mere end 100 parkeringspladser på modsatte side af Højstrupvej, som blev indviet for et års tid siden. P-arealet foran Odense Stadion blev færdigt i løbet af 2020. Dermed har Odense Letbane stået for at etablere cirka samme antal p-parkeringspladser i området, som der er blevet inddraget i forbindelse med letbane-byggeriet.

Det er blevet rigtigt godt med et super spændende areal foran idrætshallen, som vi glæder os til at tilbyde vores gæster, og som vi forventer rigtigt meget af specielt i sommermånederne. Det betyder, at vores gæster nu igen kan benytte parkeringsarealerne.

Rune Bille, chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune.

Dertil kommer så letbanen, som giver et markant løft af den kollektive trafik i området. Så alt i alt bliver områdets idræts- og fritidstilbud væsentligt mere tilgængelige for både brugere og publikummer i fremtiden.

Selve letbanestationen Idrætsparken tages i brug, når letbanen ifølge planen går i drift i efteråret i år. Men allerede i løbet af foråret begynder testkørslen forbi Idrætsparken ud til endestationen ved Tarup Centret.

MitOdense – det, der samler os