fbpx

Så nu håber vi bare, at vi snart må mødes og se samt dyrke sport i flotte omgivelser

Det nyetablerede areal foran hovedindgangen rummer i alt cirka 30 ordinære p-pladser, handicap-p-pladser, cykelparkering samt afsætningsplads for busser. Udover de nye p-pladser rummer forpladsen også det nye opholdsområde, der med indbyggede bænke i forskudte niveauer, er lavet som et udendørs venteområde og lokalt mødested, der med al sandsynlighed vil tiltrække liv og aktivitet i sommerhalvåret. Opholdsområdet ligger klos op ad letbanestationen Idrætsparken. En tydeligt markeret gangbane skaber en fodgængervenlig forbindelse til Idrætsparkens hovedindgang.

For bilister er der ind- og udkørsel via Møllemarksvej, mens busser og andre store køretøjer kører ind fra Møllemarksvej, men som de eneste skal krydse letbanesporene og køre ud på Højstrupvej.

Udover de nye p-pladser, er der i forbindelse med letbane-byggeriet etableret en stor p-plads med mere end 100 parkeringspladser på modsatte side af Højstrupvej, som blev indviet for et års tid siden. P-arealet foran Odense Stadion blev færdigt i løbet af 2020. Dermed har Odense Letbane stået for at etablere cirka samme antal p-parkeringspladser i området, som der er blevet inddraget i forbindelse med letbane-byggeriet.

Det er blevet rigtigt godt med et super spændende areal foran idrætshallen, som vi glæder os til at tilbyde vores gæster, og som vi forventer rigtigt meget af specielt i sommermånederne. Det betyder, at vores gæster nu igen kan benytte parkeringsarealerne.

Rune Bille, chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune.

Dertil kommer så letbanen, som giver et markant løft af den kollektive trafik i området. Så alt i alt bliver områdets idræts- og fritidstilbud væsentligt mere tilgængelige for både brugere og publikummer i fremtiden.

Selve letbanestationen Idrætsparken tages i brug, når letbanen ifølge planen går i drift i efteråret i år. Men allerede i løbet af foråret begynder testkørslen forbi Idrætsparken ud til endestationen ved Tarup Centret.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere