fbpx

Topmøde har sat handicapområdet i Odense på dagsordenen. Nu prioriteres området med blandt andet midler til pædagogisk personale på botilbuddene.

I april 2022 inviterede Odense Kommune mennesker med handicap, pårørende, organisationer og andre aktører til et velbesøgt topmøde om handicapområdet.

Partierne bag Velfærdsprocenten har besluttet, at de sidste penge, der mangler at blive fordelt fra Velfærdsprocenten, skal gå til handicapområdet. Det drejer sig om 3,2 mio. kr. i 2022 og 3,3 mio. kr. i 2023 og frem. På baggrund af det nyligt afholdte handicaptopmøde har forligskredsen også besluttet, hvordan pengene konkret skal bruges.

Størstedelen af midlerne skal bruges til at ansætte mere pædagogisk personale på bosteder for mennesker med medfødt hjerneskade. I 2022 sættes derfor 550.000 kr. af, og fra 2023 og frem sættes 3,3 mio. kr. af. Det betyder, at der kan ansættes ca. syv nye medarbejdere.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over, at de resterende midler fra velfærdsprocenten nu kommer mennesker med handicap til gode:

Med Velfærdsprocenten har vi ønsket at give velfærdsområderne et tiltrængt løft. Det har været helt afgørende, at pengene kommer til at gøre en forskel i hverdagen for mennesker, der har brug for hjælp. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu blandt andet kan give penge til at skabe bedre overgange fra barn til voksen og samtidig skabe et varigt løft af den pædagogiske indsats for borgere medfødt hjerneskade.

Borgmester Peter Rahbæk Juel

I 2023 har forligskredsen desuden sat engangsmidler af til 1) at Odense Kommune kan blive den første solsikke-kommune i Danmark, 2) forbedring af overgangen fra ung til voksen, 3) forbedret sagsbehandling og 4) socialfaglig opkvalificering.

Ældre- og Handicaprådmand Brian Dybro (SF) er glad for, at de mennesker, det handler om, er blevet hørt og nu kommer til at mærke handling bag ordene:

Handicapområdet har været glemt. Nu er området tilbage på den politiske dagsorden, og der skal det blive. Det har været vigtigt for mig, at vi hurtigt viser handling bag ordene. Mødet med kommunen fyldte meget på topmødet, derfor er jeg glad for, at forligspartierne også vil være med til, at vi sætter særlige indsatser i gang for at forbedre det.

Ældre- og Handicaprådmand Brian Dybro

Partierne bag Velfærdsprocenten er Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Ældre- og Handicapudvalg har også prioriteret ekstra penge til handicapområdet

Et enigt Ældre- og Handicapudvalg har tirsdag vedtaget at prioritere midler til at ansætte yderligere pædagogisk personale på botilbud på handicapområdet. Udvalget besluttede, at 3,6 mio. kr. skal prioriteres til handicapområdet, nærmere bestemt til at ansætte mere pædagogisk personale på botilbuddene i Forløb Sindslidelse og Forløb Erhvervet Hjerneskade.

Rådmand Brian Dybro (SF) glæder sig over udvalgets beslutning:

I udvalget er vi blandt andet optagede af, at mennesker med handicap, på lige fod med alle andre, skal kunne leve et meningsfuldt og indholdsrigt liv. Det gælder ikke mindst de mennesker, der bor på vores botilbud, og som derfor i høj grad er afhængig af andre for at kunne leve et godt liv. Derfor har vi valgt at prioritere netop det område, så der kan blive ansat mere pædagogisk personale. Det skal være med til at gøre hverdagen bedre for beboerne.

Rådmand Brian Dybro

Der kan ansættes knap otte nye pædagoger for pengene.  

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere