fbpx

Fra den 1. juli 2021 er der en ny pige i klassen på Odenses genbrugsstationer.

Her byder vi varmt velkommen til containeren til mad- og drikkekartoner – og sorteringsglade borgere kan dermed
aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Tiltaget er samtidig en forsmag på de ændringer, som er på vej i 2022, hvor sorteringen ved husstandene også udvides.

På genbrugsstationerne i Odense skydes sommeren i gang ved at indsamle endnu mere affald til genanvendelse. Fra 1. juli kan Odenseanerne nemlig aflevere mad- og drikkekartoner fra fx mælk, yoghurt og juice på byens 8 genbrugsstationer.

Slut med mad- og drikkekartoner i restaffaldet. Kartoner fra mælk, juice og andre fødevarer har ofte givet anledning til sorteringsundren. Kartonerne er lavet af pap, men har hidtil skulle sorteres som restaffald. Det skyldes, at kartonerne er beklædt med plast på indersiden. Det gør dem velegnede til fødevarer, men vanskelige at skille ad og genanvende.
Derfor har Odenses borgere hidtil været nødt til at aflevere kartonerne i beholderen til restaffald.

Restaffald er betegnelsen for det affald, som ikke kan genanvendes fx pizzabakker, bleer og støvsugerposer – og som i stedet energiudnyttes ved Fjernvarme Fyn.

Men sådan er det ikke længere. Fremover kan kartonerne nemlig afleveres til genanvendelse på genbrugsstationen. Herfra sendes de til anlæg, der kan adskille materialerne og klargøre dem til
produktion af nye produkter som genbrugspapir, paprullerør eller æggebakker. Plastmaterialet, som
trækkes ud, sendes til energiudnyttelse.

Tyvstart på fremtidens sortering
Hos Odense Renovation vækker den nye sorteringsmulighed glæde, fordi det giver borgerne mulighed for at sortere endnu mere affald til genanvendelse.

I mange år har vi fortalt borgerne, at mad- og drikkekartoner hører til i restaffaldet – men det er slut nu. Med den nye container på genbrugsstationerne kan borgerne tyvstarte på den sortering, som også
snart kommer til deres husstand. Så kan vi genanvende mere og reducere mængden af restaffald – til glæde for klima og miljø.

Genbrugschef ved Odense Renovation A/S, Mette Lorenzen.

Hun henviser derved til den udvidelse af indsamlingsordningen, som for nylig blev godkendt i byrådet og dermed er i offentlig høring. Ordningen forventes endeligt godkendt i oktober 2021.

Ensretning af affaldssortering i hele Danmark
Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal alle kommuner nemlig fremadrettet indsamle de samme 10 affaldsfraktioner ved husstandene i Danmark.

Odense indførte ny affaldsordning i 2020 med 7 affaldsfraktioner og er derfor allerede godt på vej mod de 10 affaldsfraktioner. Det forventes, at Odense
Renovation senest ved udgangen af 2022 indsamler alle 10 affaldsfraktioner ved borgerne i kommunen.

MitOdense – det, der samler os