fbpx

Mere borgerinddragelse om Dyrskuepladsen er på vej efter stor interesse fra naboer og borgere i Odense.

By- og Kulturforvaltningen var i sidste uge værter for et velbesøgt borgermøde med over 350 deltagere. Årsagen til borgermødet var den kommende renovering af de eksisterende forhold på Dyrskuepladsen. På mødet blev borgerne orienteret om de overordnede planer og kunne stille spørgsmål og give input til Odense Kommune. Der var både konkrete løsningsforslag, bekymringer og ros. En del af emnerne kredsede om:

  • Trafikale forhold – særligt tung trafik og håndtering af trafikken, så den ledes væk fra de små veje
  • Koncertgæsternes færden omkring pladsen før og efter koncerten
  • Støj og antallet af koncerter – herunder tætheden af koncerterne
  • Behovet for parkeringspladser
  • Renholdelse af områderne omkring pladsen

De forskellige input fra borgermødet er By- og Kulturforvaltningen nu gået i gang med at bearbejde yderligere, så de kan danne grundlag for et nyt borgermøde, hvor løsningsforslagene kan blive drøftet mere konkret.

Jeg er meget glad for det store fremmøde til borgermødet, hvor der var en meget konstruktiv drøftelse af blandt andet forslag til, hvordan det kan gøres anderledes, når det kommer til renholdelse, parkering og trafik før, under og efter events på Dyrskuepladsen. Jeg ser frem til, at vi i forvaltningen sammen med de relevante samarbejdspartnere nu arbejder videre med de forskellige forslag, så løsningerne kan blive drøftet nærmere med de interesserede beboere i området på et nyt borgermøde.

By- og kulturrådmand, Søren Windell (C).

Datoen for det nye borgermøde er endnu ikke på plads, men naboerne til Dyrskuepladsen samt alle tilmeldte fra det første borgermøde vil få en invitation med elektronisk post til et nyt møde, som samler op på de forskellige forslag.

På borgermødet vil der udover drøftelser af trafikløsninger og renholdelse mv. også blive lejlighed til at høre om de mindre vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af pladsen, der igangsættes i 2024 samt en kommende proces for en ny og samlet plan for Dyrskuepladsen. Planen skal være grundlag for løbende kommunikation til naboer, smidig sagsbehandling af konkrete events og en fremtidssikring af muligheder for Dyrskuepladsens anvendelse på længere sigt. I planprocessen vil naboer og interesserede blive inddraget ad flere omgange.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere