fbpx

Odense Renovation og Odense Kommune udvider affaldsordningen, så plast og mad- &
drikkekartoner også hentes ved husstandene. Fra den 15. august begynder udkørslen af nye
beholdere, og alle borgere forventes at have beholderen i løbet af otte uger

Nyt liv til plastdunken og mælkekartonen
Mad- & drikkekartoner er i årevis blevet afleveret sammen med gavepapir, bleer og pizzabakker i
restaffaldet, som ikke kan genanvendes og derfor sendes til forbrænding. Det er slut nu – fremover skal mælkekartonen ud af restaffaldet og over i den nye beholder til plast og mad- & drikkekartoner, som rammer kommunens husstande fra den 15. august. Kartonerne er nemlig for gode til at blive brændt af, og papirfibrene i kartonerne kan genanvendes og bruges til produktion af nye produkter, som
genbrugspapir, paprullerør og æggebakker.

I den nye beholder skal plast også afleveres – både hård og blød plast. Mælkekartoner og plastaffald skal altså sorteres i samme beholder – dette gøres for at holde antallet af beholdere nede ved husstandene.
Efterfølgende bliver affaldet kørt til sorteringsanlæg, hvor det bliver adskilt og gjort klar til genanvendelse.

Et skridt mod en grønnere hverdag

Der er stor glæde og optimisme at spore hos Odense Renovation. Administrerende direktør, Thomas B. Jørgensen udtaler: ”Den nye beholder er endnu et skridt på vejen i den grønne omstilling og kommunens mål om at være klimaneutral i 2030. Vi har faktisk gennem lang tid oplevet en iver for at sortere endnu mere derhjemme – derfor glæder vi os naturligvis til at skyde den nye sortering i gang, så det bliver
nemt for alle at sortere mere affald til genanvendelse og derved gøre en god grøn gerning i hverdagen.”

Hidtil er plast blevet afleveret på genbrugsstationen, og derfor forventer Odense Renovation fremover at indsamle endnu mere plast til genanvendelse end tidligere.

Ensartet affaldssortering i Danmark
Udvidelsen af affaldsordningen betyder, at alle borgere fremover får hentet 10 forskellige
affaldsfraktioner ved husstanden. Det sker på baggrund af Klimaloven fra 2020, der indeholder mange initiativer, som skal øge genanvendelsen og reducere CO2-udledningen. Loven foreskriver blandt andet, at alle landets kommuner skal indsamle de samme 10 affaldsfraktioner – uanset om du bor i Odense eller Odsherred.

Den ordning skydes i gang nu, og implementeringen forventes at tage otte uger. Her vil ca. 60.000 beholdere til plast og mad- & drikkekartoner blive kørt ud til husstandene i kommunen.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere