fbpx

Snart skal vi sortere endnu mere affald hjemme, men i følge professor Henrik Wenzel, så fylder de mange spande i hjemmet, indsamlingen er dyr og genanvendelsesgraden er slet ikke høj nok

Henrik Wenzel er professor og leder af SDU Life Cycle Engineering, hvor han har fokuseret sin forskning på bæredygtig udvikling og især affalds-og ressourcehåndteringssystemer, energi og biomasse.

Du skal endelig blive ved med affaldssorteringen hjemme i husstanden, når vi snakker madaffald, papir og glas. Men når det kommer til plast, bør man ikke kildesortere. Der findes mange forskellige former for plast og ikke alle er lige anvendelige.

Der er langt mere genanvendelse og langt større klimagevinst ud af at lade dele af affaldsstrømmen sortere centralt, hvor man har styr på det hele – også de dårlige kvaliteter plast, som kan dirigeres hen, hvor de bedst genanvendes.

Den dårlige kvalitet plast, det vil sige omkring halvdelen af plasten, er det bedste at genanvende den kemisk, for eksempel ved at forbrænde den med CO2-fangst. Derefter kan den bruges til at lave ny plast.

Politisk har man overset, at eftersortering og CO2-fangst er fremtiden, og det ændrer billedet for, hvordan kildesortering og indsamling skal indrettes. Den manglende viden er ved at presse kommunerne ud i en overflødig merinvestering i kildesortering og indsamling.

Henrik Wenzel, professor, SDU

Inden længe vil mange kommuner etablere eftersortering af restaffald i stedet for at sende det direkte til forbrænding. Størstedelen af de tilbageværende metaller, papir, pap, madaffald og ikke mindst plast blive sorteret fra. Der er mange af de materialer tilbage i restaffaldet, fordi vi som borgere ikke er så effektive til at sortere i husstanden.

Ikke genanvendelige ting, såsom støvsugerposer, engangsbleer og lignende – vil blive konverteret til et lagerstabilt brændsel, der med fordel kan forbrændes og bruges til fjernvarme om vinteren, med CO2-fangst fra røggassen.

Hvis EU’s mål for genanvendelse af materialer skal nås – og det skal de jo – så kommer alle kommuner til at eftersortere deres restaffald i eftersorteringsanlæg, ellers kan målene ikke nås.

Du skal blot forsætte med at sortere rigtigt ud i de beholdere, der nu engang findes i husstanden.

Et par gode råd:

  • Du må gerne skille emballage med både papir og plast ad.
  • Lad være med at bruge en masse varmt vand og sæbe til at skylle en makreldåse. Så går den miljømæssige gevinst ved at genanvende tabt.
  • Skyl en genstand i koldt vand, og lad den smule madrester, der er tilbage være. Den gør ingen skade i genanvendelsen af metallet.

MitOdense – det, der samler os