fbpx

80 nye rengøringsassistenter og et antal hidtidige ansatte er gået op i tid som følge af genåbningen af Odenses skoler og institutioner. Der ekstra behov for rengøring

Børn og personale er vendt tilbage i stort antal. Coronakrisen stiller store krav til deres adfærd og håndhygiejne, men den betyder også, at det er nødvendigt med rengøring i større omfang end normalt.

Grundig rengøring er i lighed med afstand og håndhygiejne afgørende for, at skoler og institutioner kan genåbne, så det har haft højeste prioritet at løse opgaven efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forældre, børn og ansatte skal være trygge, så rengøringen skal være i orden, og vi har et stort behov for flere hænder. Vi forsøger naturligvis at løse opgaven økonomisk ansvarligt og omstille os hurtigt, men vi har ikke midlerne til ekstra rengøring, så det må være en fælles opgave at finde dem på et senere tidspunkt

By- og kulturrådmand Jane Jegind

Alle genåbnede skoler og institutioner bliver rengjort to gange dagligt efter retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledning, og det har medført et øget arbejdspres i kommunens rengøringsfunktion. Derfor har By- og Kulturforvaltningen været i gang med en kraftig oprustning, og i den seneste uge er der blevet ansat 80 nye rengøringsassistenter, mens en række allerede ansatte er gået op i tid.

Sundhedsstyrelsens vejledning for rengøring bliver løbende ændret, og det betyder, at Odense Kommune, i takt med ændringerne, vil tilpasse antallet af ansatte af hensyn til økonomien. Genåbningen af samfundet, og dermed flere kommunale faciliteter, kan medføre et behov for at ansætte yderligere medarbejdere, så længe Covid-19 situationen kræver ekstra rengøring.

MitOdense – det, der samler os