fbpx

Fremover kan Odenseanere smittet med COVID-19 få besøg på deres adresse af Odense Kommunes smitteopsporingsenhed, hvis det ikke er lykkedes Styrelsen for Patientsikkerhed at få kontakt.

Smitteopsporing er et vigtigt greb i at få styr på COVID-19 smitten og få standset smittekæderne. Efter en aftale medio januar mellem Regeringen og KL, er Odense Kommune nu klar til at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporingsarbejdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at de mangler kontakt med 10% af alle de smittede inden for 24 timer.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere opkald ikke kan få fat i en smittet, så overtager vi som kommunen opgaven med at få fat i de personer og sikre os, at de ved, hvad de skal gøre. Altså hvad selvisolation betyder, hjælpe med at opspore nære kontakter og så videre. Lykkes det ikke telefonisk, så tager vi ud til dem fysisk på deres adresser.

Sundhedschef i Odense Kommune, Charlotte Scheppan.

Smitteopsporingsenheden består af syv af kommunens ansatte, der har meldt sig frivilligt.

Fire af medarbejderne er vant til at udføre opsøgende arbejde i form af forebyggende besøg i borgeres hjem, og det er de fire personer, der vil komme ud til de smittede, iført værnemidler, hvis det ikke lykkedes at få kontakt telefonisk.

Medarbejderne er alle vant til at tale med borgerne og hjælpe med forskellige problemstillinger. Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed oplært os i, hvordan vi smitteopsporer ligesom medarbejderne kan orientere sig i det støttemateriale, som styrelsen har samlet, så de har den relevante information for at kunne løse opgaven.

Jette Sørensen, koordinator for smitteopsporingsenheden og leder af Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune.

Smittesporingsenheden er bemandet alle ugens syv dage.

Læs mere om aftalen mellem Regeringen og KL på Sundhedsministeriets hjemmeside. 

MitOdense – det, der samler os