fbpx

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 5,4 % i marts 2021 til 5,5 % i april 2021.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2021 er 5.347 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,5 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

For hele landet er ledighedsprocenten også steget fra 4,5 % i marts 2021 til 4,6 % i april 2021. 

Det er ærgerligt, at ledigheden stiger, men heldigvis åbner samfundet mere og mere. Beskæftigelsesindsatsen er også åbnet mere igen, og det giver medarbejderne i jobcentret bedre muligheder for at hjælpe de ledige odenseanere i uddannelse og job.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Én af de grupper, som der laves særlige beskæftigelsesindsatser for, er ledige akademikere. Som i de tre andre danske universitetsbyer oplever Odense nemlig en udfordring med for høj ledighed blandt akademikere. I budgetforliget 2020 blev der derfor afsat 10 mio. kr. til særlige indsatser for ledige dimittender, og det har resulteret i en række forskellige tiltag som job- og kandidatbanker, virtuelle jobmesser og mentorordninger.

Flere akademikere i job

Lige nu er Odense Kommune med i en kampagne, der skal inspirere flere små og mellemstore virksomheder til at ansætte en akademiker, ifølge flere undersøgelser skaber det nemlig vækst og flere arbejdspladser, når de mindre virksomheder tilknytter deres første akademiker.

Kampagnen udspringer af Beskæftigelsesalliancen, hvor odenseanske virksomheder, faglige organisationer, brancheorganisationer og uddannelsessteder arbejder sammen om at få flere odenseanere i job.

Målet er, at flere virksomheder får mod på at ansætte en akademiker, der så forhåbentlig igen kan hjælpe med at skabe endnu flere job – også til andre faggrupper. Det er vigtigt, at vi har alle de gode kræfter i Beskæftigelsesalliancen med i arbejdet, for det kræver et stærkt samarbejde at få den odenseanske ledighed ned. Det her er et eksempel på, at Odense står sammen om at få flere i job.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

For hele landet er ledighedsprocenten også steget fra 4,5 % i marts 2021 til 4,6 % i april 2021. 

Du kan læse mere om kampagnen her: www.tankekraft.nu

Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i april 2021. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I marts 2021 havde Odense ligeledes landets 10. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 5,0 % svarende til 4.921 fuldtidspersoner.

MitOdense – det, der samler os