fbpx

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 3,7 % i oktober 2021 til 3,4 % i november 2021.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i november 2021 er 3.376 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,4 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 3,1 % i oktober 2021* til 2,8 % i november 2021

Det er rigtigt godt, at flere odenseanere kommer i job i de her måneder. Der er tryk på i erhvervslivet, og mange virksomheder har udfordringer med at rekruttere. Derfor er forvaltningens helt store opgave lige nu at hjælpe virksomhederne med at få den nødvendige arbejdskraft. Samtidig giver opsvinget os en enestående chance for at gøre noget for de odenseanere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og der skal vi være ambitiøse. Odense er den kommune, hvor færrest ikke-vestlige indvandrere er i job. Det skal vi have gjort noget ved.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Med en sæsonkorrigeret ledighedsprocent på 3,4 % er den nuværende ledighed den laveste siden januar 2007, hvor Danmarks Statistik omlagde ledighedsstatistikken. I tre måneder hen over sommeren 2008 lå ledighedsprocenten på 3,5 %.

Ledigheden i Odense er nu historisk lav, og det er fantastisk. Nu skal vi fortsætte den positive udvikling blandt andet ved at blive ved med at styrke og udvikle det stærke samarbejde med virksomhederne.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Odense indtager en 12. plads i ledighedsplaceringen i september 2021. Dvs. Odense har landets 12. højeste ledighedsprocent. I oktober 2021 havde Odense landets 13. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,1 % svarende til 3.108 fuldtidspersoner.

Bemærk, at tallene ovenfor sammenligner ledighedsprocenten for november 2021 med ledighedsprocenten for oktober 2021, som de så ud, da Danmarks Statistik offentliggjorde dem. Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen af novembers ledighedstal nedjusteret ledighedsprocenten for oktober 2021 for hele landet fra 3,1 % til 3,0 %.

MitOdense – det, der samler os