fbpx

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i marts 2023 lå på 3.807 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret med 3,7 % i både februar 2023 og marts 2023*.

For hele landet er ledighedsprocenten uændret med 2,8 % i både februar 2023 og marts 2023.   

Det er selvfølgeligt positivt, at de seneste måneders stigning i ledigheden tilsyneladende er bremset, men vi skal fortsætte vores bestræbelser på at kunne levere den arbejdskraft, der bliver efterspurgt. Jeg ser derfor frem til, at vores ekspertgruppe snart kommer med sine anbefalinger til, hvordan vi får flere ledige borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Det er problematisk både for de ledige selv, fælleskassen og virksomhederne, hvis de står udenfor arbejdsmarkedet i årevis. Og det er vigtigt at sende et signal om, at I Danmark skal alle bidrage på arbejdsmarkedet, hvis de kan.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Odense indtager en 6. plads i ledighedsplaceringen i marts 2023. Dvs. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. I februar 2023 havde Odense landets 5. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,7 % svarende til 3.799 fuldtidspersoner.

Ledigheden er omtrent uændret i marts. Antallet af ledige ligger dermed fortsat på et lavt niveau, så dansk økonomi og arbejdsmarked er godt rustet set i lyset af de udsigter, der præger det økonomiske billede. Mange brancher har fortsat svært ved at rekruttere nye medarbejdere. Det gælder fx inden for hotel- og restauration, rengøring og ældrepleje. Derfor har regeringen fokus på at opkvalificere ledige til de brancher, der står og mangler arbejdskraft. Opkvalificering er vejen til, at den ledige kommer videre og til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Derudover ønsker vi at forbedre rammerne for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til folk, med en begrænset arbejdsevne, men som stadig kan bidrage til fællesskabet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere