fbpx

De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 3,2 % i januar 2022 til 3,1 % i februar 2022.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 2,7 % i januar 2022 til 2,5 % i februar 2022.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i februar 2022 er 3.054 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,1 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

Ledigheden er heldigvis stadig rekordlav i Odense. Det betyder, at medarbejderne i jobcenteret fortsat har et stærkt fokus på at hjælpe virksomhederne bedst muligt med at skaffe den nødvendige arbejdskraft og samtidig hjælpe endnu flere odenseanere ud på arbejdsmarkedet. Oven i det er vi selvfølgelig stærkt opsatte på at geare vores organisation til at hjælpe tilrejsende ukrainere i job. Vi skylder de mennesker den bedst mulige hjælp med at falde til i Danmark, og her spiller en plads i et arbejdsfællesskab en meget stor rolle.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Når tilrejsende ukrainere har fået opholdstilladelse, kan jobcenteret begynde indsatsen med at hjælpe med blandt andet jobformidling og sprogundervisning.

For at sikre det bedst mulige samarbejde med virksomhederne har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviteret de odenseanske virksomheder til stormøde om beskæftigelse af ukrainere 7. april på Odense Rådhus.

Som med alle andre ledige skal vi sikre det bedst muligt match mellem de tilrejsende ukrainere og virksomhederne. Og vi skal sørge for at indrette sprogundervisningen på en måde, der er til gavn for både ukrainere og deres kommende arbejdsgivere. Derfor er det godt med et stormøde som et supplement til vores løbende dialog med virksomhederne.

Lige nu står medarbejderne i jobcenteret og tripper i startboksen, fordi det stadig er meget få ukrainere, der har fået deres opholdstilladelser. Men vi er klar til at gribe opgaven, og til stormødet ved vi forhåbentlig mere om, hvilke ønsker, uddannelser og erfaringer de tilrejsende ukrainere har.

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Odense indtager en 12. plads i ledighedsplaceringen i februar 2022. Dvs. Odense har landets 12. højeste ledighedsprocent. I januar 2022 havde Odense landets 13. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,3 % svarende til 3.260 fuldtidspersoner.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere