fbpx

Odense er udfordret som følge af COVID-19 og alle arbejder på højtryk for at få det bedste ud af situationen

Et af de nye tiltag står Odense Bibliotekterne for, da de alle er lukket foreløbigt frem til 29. marts 2020.

Derfor har Odense Bibliotekerne og By- og Kulturforvaltningen torsdag d. 12. marts taget beslutning om at åbne op for ekstra adgang til bibliotekers brede udvalg af e-bøger, lydbøger, film og magasiner, så Odenseanerne på nuværende tidspunkt kan låne 10 bøger på en måned, plus et stort antal titler ubegrænset. Og det er jo ganske gratis.

Der er ikke tvivl om, at vi glæder os til, at dørene igen bliver åbnet. Biblioteket er også et mødested for studiegrupper, foredrag og meget andet. Mens vi venter, betyder det elektroniske udlån, at borgerne fortsat kan benytte deres bibliotek online, og det håber jeg, at de vil gøre. Der er adgang til både e-bøger, lydbøger, tidsskrifter og film. Vi sikrer desuden, at studerende fortsat har adgang til betydelige mængder faglitteratur, så de ikke bliver ramt alt for hårdt af lukningen.

Chef for Biblioteker og Borgerservice, Kent Skov Andersen

Alle borgerne i Odense Kommune oprettet som brugere v. Odense Bibliotekerne har adgang til at låne 10 e-bøger, lydbøger, film og magasiner, samt en masse ebogs- og netlydbogstitler ubegrænset via hjemmesiden odensebib.dk

Borgere bosat i Odense Kommune som ikke allerede har et biblioteks-login, har mulighed for at oprette sig hjemmefra med NemID via Odense Bibliotekernes hjemmeside, odensebib.dk

Fotocredit Odense Hovedbibliotek

Odense Renovation lukker lossepladserne
Da mange Odenseanere har fået lidt ekstra tid til at rydde op i haven eller på loften, grundet den igangværende Corona-pandemi, så oplever Odense Renovation en forøgede smitterisiko for ansatte og besøgende, som følge af mange flere besøgende end normalt.

Derfor er Odense Renovation nødsaget til at lukke genbrugsstationerne for borgerne. Antallet af besøgende steg bl.a. da flere nabokommuner lukkede deres genbrugsstationerne. Genbrugsstationerne er lukket foreløbig frem til den 30. marts. 

Dog er genbrugsstationerne på Holkebjergvej og på Havnegade KUN åbne for erhverv.

På grund af Coronasmittefaren henter vi i øjeblikket ikke storskralde, elektronik og farligt affald ved husstandene. 

Ingen afhentning af storskrald, elektronik og farligt affald
Odense Renovation følger anbefalingerne fra myndighederne og lukker ned for unødvendig aktiviteter for at undgå smittefare både for borgerne og for medarbejdere.

Fotocredit Odense Renovation

Lastbiler får adgang til miljøzonen i Odense
Der er tryk på dagligvarebranchen i øjeblikket, som resultat af det store fokus på COVID-19. Som følge heraf har erhvervsorganisationerne tilknyttet dagligvarebranchen henvendt sig til Miljøstyrelsen og fortalt, at der behov for udvidet fleksibilitet i forhold til miljøzonereglerne for at optimere udbringningen af varer til dagligvarebutikkerne. 

Derfor har Odense Kommune indført dispensation fra en række regler, som normalt begrænser mængden af tung trafik i byen. Det betyder, at Odense Kommune dispenserer fra tidsregler for varelevering samt krav til lastbiler i miljøzonen, som i Odense afgrænses af Ring 2. Dispensationerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning og gælder til og med 24. marts 2020.

Det er et ønske fra Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Boligministeriet.

Hverken på landsplan eller i Odense er der mangel på dagligvarer, så der er ingen grund til at handle i større mængder end normalt. Men ved at give dispensation letter vi butikkernes vilkår i den kommende tid, så det er nemt for alle dagligvarebutikker i byen at modtage forsyninger. Det betyder også, at ingen skal bekymre sig om adgang til dagligvarer og daglige fornødenheder.

Borgmester, Peter Rahbæk Juel

Efter den 24. marts vil effekten af dispensationerne blive evalueret med henblik på at vurdere, om de eventuelt skal forlænges.

Fakta
Følgende tiltag bliver gennemført i Odense Kommune og træder i kraft med øjeblikkelig virkning:

•    Dispensation fra bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

Dette betyder, at lastbiler, som skal benyttes til levering af dagligvarer, får adgang til miljøzonen, selvom de ikke efterlever partikelfilterkravet i miljøzonerne.

•    Fravigelse fra tidsbegrænset varelevering til dagligvarebutikker

Fremover vil Odense Kommune dispensere fra alle administrative bestemmelser eller påbud, der fastsætter støjkrav og tidsbegrænsning for levering af dagligvarer til butikkerne. Det bliver således muligt at levere dagligvarer hele døgnet – også i følsomme periode som aften, nat og weekend. Dispensationen gælder foreløbigt frem til den 24. marts.

•    Kommunalt etablerede indskrænkninger af vejenes udnyttelse i medfør af færdselslovens § 92

Færdselslovens § 92 giver kommunerne mulighed for med politiets samtykke at træffe afgørelse om de kommunale vejes indretning og udnyttelse, f.eks. i form af gågader. Disse indskrænkninger kan ophæves, hvis det bliver nødvendigt for at sikre vareforsyningen.

MitOdense – det, der samler os