fbpx

Odense Kommune inviterer til tre webinarer for aktører indenfor fritids- og kulturområdet, hvor problemer og løsninger kan drøftes. De er alle udfordret af aflysninger og nedlukninger i forbindelse med COVID-19

I sidste uge afholdte Odense Kommune webinar om situationen for byens virksomheder. Her deltog 400 personer.

Denne gang handler det om fritids- og kulturområdet, der også er meget udfordret. Aftenskolerne har midlertidigt indstillet deres undervisning. Det samme har kulturinstitutioner. Foreningslivet er lukket ned og events er aflyst.

Som følge af de udfordringer inviterer Odense Kommune aktører på området til virtuelle dialogmøder for i fællesskab at finde løsninger nu og på længere sigt.

Vi skal have et levende fritids- og kulturliv, når vi har overstået krisen. Vores foreninger og institutioner er en afgørende del af velfærden og et fundament for det gode liv, og vi får brug for dem alle, når hverdagen langsomt vender tilbage. Derfor er det vigtigt, at vi lytter til deres udfordringer, så vi kan hjælpe dem bedst muligt.

By- og kulturrådmand Jane Jegind

Odense Kommune vil altså fortælle hvilke tiltag, der allerede er sat gang i, og det vil blive drøftet, hvad Odense Kommune kan gøre for bedst muligt at støtte op om fritids- og kulturlivet under krisen.

Webinarerne afvikles følgende dage:

22. april kl. 09.00 – 10.30: Byens aftenskoleliv under og efter coronakrisen

Program

 • Velkomst ved by- og kulturrådmand Jane Jegind og Lisbeth Lunding fra DOF Paarup Aftenskole
 • Nationale og kommunale hjælpepakker samt fondsmuligheder ved Dorte Ankjær Nielsen, chefkonsulent i Fritid og Folkeoplysning
 • Hvad er oplevelsen hos jer? Ved alle
 • Afrunding ved Jane Jegind

23. april kl. 15.00 – 16.30: Byens foreningsliv under og efter coronakrisen

Program

 • Velkomst ved by- og kulturrådmand Jane Jegind og formand for SIKO Henrik Schmidt
 • Nationale og kommunale hjælpepakker samt fondsmuligheder ved chef for Fritid og Folkeoplysning Rune Bille
 • Hvad er oplevelsen hos jer? Ved alle
 • Afrunding ved Jane Jegind

27. april kl. 13.00 – 14.00: Byens kulturliv og events under og efter coronakrisen

Dette webinar er ved at blive koordineret med henblik på Slots- og Kulturstyrelsens deltagelse. Dato følger og vil blive offentliggjort på Odense Kommunes hjemmeside.

Program

 • Velkomst ved by- og kulturrådmand Jane Jegind
 • Orientering om kommunale tiltag ved afdelingschef for Fritid og Kultur Martin Petersen
 • Orientering om nationale tiltag ved Slots- og Kulturstyrelsen
 • Mulighed for spørgsmål og input
 • Tak for i dag ved Jane Jegind

Webinarerne henvender sig til byens fritids- og kulturliv, så uanset om man er en stor eller lille aktør på området, vil man få informationer, som kan bruges til at planlægge de fortsatte aktiviteter.

MitOdense – det, der samler os