fbpx

Fra i dag og en måned frem tester Odense Renovation, om kunstig intelligens kan optimere tømningen af indkastene i det centrale affaldssug, som betjener en del af husstandene i centrum.

Løsningen har allerede været testet tidligere i år – nu skal en forsøgsperiode vise, hvor stor gevinsten af systemet vil være.

En del af husstandene i Odense bymidte er tilknyttet det centrale affaldssug – en moderne affaldsløsning, hvor affaldet suges via underjordiske rør. Systemet styres i dag af en såkaldt automatisk ”tømmeliste”, men måske
kan kunstig intelligens gøre tømningen både smartere og grønnere.

I takt med at de forskellige indkast fyldes op, bliver de sat på en liste. Når listen er lang nok, starter affaldssuget automatisk. Det har givet os en omfattende mængde data om driften af sugeanlægget – blandt andet i forhold til, hvordan indkastene fyldes. Den data vil vi gerne udnytte; for hvad hvis et indkast næsten er fyldt, men normalt først fyldes helt op om nogle dage? Og hvad hvis det bedre kan betale sig at tømme det i morgen, når strømmen er grøn eller billig.

Driftsleder ved Odense Renovation, Rasmus Olsen

Grønt forsøgsprojekt
Med disse tanker i baghovedet gennemførte Odense Renovation i foråret et forsøgsprojekt i samarbejde med virksomhederne Aerbin og Ambolt AI, hvor der ud fra den eksisterende data blev opstillet en model for, hvordan indkastene i det centrale affaldssug fyldes i løbet af dagen. Når computeren kan forudsige, hvordan
indkastene fyldes, kan den efterfølgende beslutte hvilke indkast, der skal tømmes hvornår. Det kan gøres ud fra forskellige strategier; fx når strømmen er billigst, eller når den er grønnest.

Resultatet af forårets projekt er et planlægningsprogram, der bruger kunstig intelligens til at optimere indsamlingen af affaldet i sugeanlægget. Programmet kan forudsige, hvordan indkastene fyldes under normale forhold. Ved at sammenholde forudsigelsen med prognoserne på elnettet kan indsamlingen optimeres i forhold til energiforbrug, pris eller laveste CO2-udledning.

Mellem 7 og 40 procent mindre elforbrug
Testen viste umiddelbart gode resultater, men da det kun blev prøvekørt i fire dage og viste besparelser i et spænd mellem 7 og 40 procent, er der behov for yderligere tests. Derfor prøvekøres løsningen nu i en måned for at få et bedre grundlag for at afgøre, om løsningen kan opnå de ønskede effekter og besparelser.

Vi er spændte på at observere, hvordan den kunstige intelligens klarer sig i en realistisk driftssituation over en lidt længere periode. Vi håber selvfølgelig på gode resultater, fordi det ville være en gevinst både for økonomi og klima og at løsningen kan give os en mere effektiv, bæredygtig og intelligent affaldshåndtering, som vil gavne både byen og miljøet generelt.

Driftsleder ved Odense Renovation, Rasmus Olsen

Fakta:
Projektet er et samarbejde med Aerbin, som har specialiseret sig i moderne affaldsløsninger, og det aalborgensiske AI konsulent- og udviklingshus Ambolt AI. Det første projekt i foråret modtog desuden tilskud fra puljen SMV – Grøn Voucher 2.
Testen kører fra 25. september til 23. oktober 2023.

Kort om affaldssuget

 • I 2014 besluttede Odense byråd at etablere en underjordisk affaldsløsning i forbindelse med
  forvandlingen af Thomas B. Thriges Gade.
 • Systemet suger restaffald, madaffald, papir & småt pap samt plast og mad- & drikkekartoner fra
  bebyggelser og indkast via underjordiske rør.
 • Affaldet suges til containere i terminalbygningen i Enggade. Herfra køres affaldet til viderebehandling.
 • Systemet udbygges løbende, og det forventes at ca. 5.000 husstande er koblet på, når systemet er
  færdigimplementeret.
 • Med centralt affaldssug undgår man kørsel med skraldebiler og affaldsbeholdere, der skæmmer
  bybilledet i tætbebyggede områder.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere