fbpx

Den fynske befolkningsvækst fortsætter de næste mange år – indbyggertallet vokser og vokser på Fyn. Det viser den årlige befolkningsstatistik og -fremskrivning fra Danmarks Statistik, som Nordicals har dykket ned i.

Konkret viser prognosen, at Fyn som landsdel kan se frem til en befolkningsfremgang på 3,8 procent frem til år 2040. Det svarer til 19.000 flere personer til 524.000 indbyggere.

Fire vækstlokomotiver
Den fortsatte befolkningsvækst forventes at ske, efter at det fynske indbyggertal i perioden 2010-23 steg med 4,2 procent. Ifølge fremskrivningen vil fremgangen blive drevet af Odense, Svendborg og Middelfart. Det flugter fint med, at der i løbet af især det seneste årti er blevet investeret massivt i både boligprojekter og boliger generelt i netop de fire folkerige kommuner, som udover de tre nævnte – Odense, Svendborg og Middelfart – tæller Nyborg.

Ligesom i resten af landet er befolkningsudviklingen på Fyn præget af generel urbanisering og en aldrende befolkning. Derfor rammer den fortsatte urbanisering de to økommuner Langeland og Ærø, som kan forvente de største befolkningsfald på henholdsvis 2,6 og 2,3 procent, omend det målt i antal personer – henholdsvis 316 og 135 – kan synes beskedent og derfor kan være hæftet med statistisk usikkerhed.

Middelfart overhaler Assens
I procentuel vækst viser befolkningsfremskrivningen, at Middelfart står over for den klart største vækst frem mod 2040 blandt de 10 fynske kommuner. Det sker med en forventet forøgelse af kommunens indbyggertal på hele 10,1 procent – svarende til 4.000 flere personer. Fortsætter vi med at kigge på den procentuelle vækst følger dernæst Svendborg med 6,9 procent i forventet vækst og Odense med 4,4 procent i forventet vækst. Det svarer til 8.400 flere personer, hvormed landets tredjestørste by om 16 års tid kan have omkring 216.000 indbyggere

I prognosen er det værd at bemærke, at Middelfart og Nyborg, som i dag har henholdsvis femteflest og sjetteflest indbyggere, i 2040 estimeres at have henholdsvis fjerdeflest og sjetteflest indbyggere, fordi Assens går en plads ned på ranglisten, eftersom den vestfynske kommune står over for et nedgangsestimat på 0,6 procent i perioden 2023-40 – svarende til omkring 250 færre indbyggere.

Læs mere fra Nordicals her

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere