fbpx

En lang række kulturinstitutioner slå dørene op for gæster igen. Men der er fortsat en række forholdsregler, de bør efterleve

Det fremgår af de retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt.

Biografer og teatre

 • Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal eller til det enkelte udendørsarrangement. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer.
 • Hvis publikum sidder i samme retning, skal hvert andet sæde være tomt – eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet.
 • Der må maksimalt være en gæst per to kvadratmeter gulvareal. Arealet måles væg til væg i salen.
 • Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden – med mindre end en meter i mellem – hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen eller for eksempel danner par.
 • Uden for salene må der maksimalt være en person per fire kvadratmeter gulvareal.
 • Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken.
 • Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.
 • Der skal minimum være to meter fra nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.

Museer og zoologiske haver

 • Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for coronavirus skal overholdes. For eksempel skal der være håndsprit eller vand og sæbe tilgængeligt for alle besøgende og ansatte.
 • Museer bør undlade aktiviteter, som kan gøre, at mange mennesker stimler sammen. Det gælder blandt andet foredrag, forestillinger og rundvisninger.
 • Der bør udvises forsigtighed med genstande som touchscreens, læringsmidler og udstillede genstande, som mange rør ved. Publikum bør have mulighed for at anvende håndsprit både før og efter brugen. Alternativt bør sådanne genstande undgås.
 • Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, og det bør overvejes at sætte et loft over antallet af gæster baseret på, hvor stort stedet er.
 • Samtidig skal der undgås store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette.
 • Der bør overvejes onlinetidsbestilling og begrænsning af, hvor længe gæsterne må være på museet eller i zoo, så der ikke er for mange gæster ad gangen.

Vi ses i Odense Teater, Odense ZOO, Biograferne og Odenses museer.

MitOdense – det, der samler os