fbpx

I et af de smukke grønne områder i Vollsmose, anlægges en 210 meter lang snoet sti af runde granitfliser afbrudt af farverige mosaikcirkler

Galaksestien skal forbinde boligområdet Egeparken og Abildgårdskolen med det formålet at have en skolesti og et kunstprojekt, som skal være sjovt at gå på opdagelse i. Området er et stort og åbent grønt areal, som er afgrænset af træer og med bevoksning på begge sider.

Odense Kommune og Statens Kunstfond står bag etableringen af Galaksestien – en 210 meter lang snoet sti af runde granitfliser afbrudt af farverige mosaikcirkler.

Det er Jens Settergren, som er kunstneren bag Galaksestien. Han har skabt et værk, der består af runde granitsten med farverige mosaikcirkler. I disse cirkler vil der være motiver fra historien og kulturen, som f.eks. yin og yang, gamle illustrationer af himmelfænomener og NASA’s visualisering af et sort hul. Det er planen, at Galaksestien åbner i løbet af 2021.

Idéen med dette anderledes og langstrakte kunstværk er at skabe nye forbindelser i området og bidrage med nye historier om det, at være menneske. Vi håber, der er rigtig mange beboere i området, som vil tage godt imod kunsten, og at det kan sætte samtaler i gang i og uden for Vollsmose.

Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfond.

Seks kunstnere blev indbudt til at aflevere et koncept. Herefter blev fire af koncepterne udpeget til fortsat udvikling. Vinderen blev fundet af et dommerpanel bestående af personer fra blandt andet Statens Kunstfond, Odense Kommune, Brandts, borgere og boligforeninger fra Vollsmose.

Hele processen med udvælgelse og realisering af vinderprojektet koster 1,8 millioner kroner, hvoraf Odense Kommune bidrager med 800.000 kroner via 1%-ordningen, mens Statens Kunstfond bidrager med 1 million kroner.

Odense Kommunes 1%-ordning blev indført 1. januar 2011. Den betyder, at 1% af anlægsudgiften anvendes til kunstnerisk udsmykning.

Jeg er meget stolt over, at Odense Kommune, Statens Kunstfond og beboere i området har udpeget mig til dette projekt, og jeg ser frem til at påbegynde Galaksestien og stifte bekendtskab med Vollsmoses børn og unge. Stien vil inddrage visuelle repræsentationer af kosmos på tværs af kulturer og historie, fra tidlige afbildninger af stjernehimlen til science-fiction-genrens visioner. Dette bliver koblet med mosaikkens lange udviklingshistorie, så Galaksestien bliver et afsæt for både ydre og indre rejser.

Jens Settergren

Kunstneren vil afholde tre forskellige workshops i Vollsmose, hvor børn og unge får mulighed for at lære om mosaikkens historie og æstetik, symbolerne samt skabe deres egne mosaikker ud fra idéer og tegninger.

Anlæggelsen af Galaksestien skal ske i samspil med de øvrige forandringer i Vollsmose. Her vil Jens Settergren afholde tre forskellige workshops i Vollsmose, hvor børn og unge får mulighed for at lære om mosaikkens historie og æstetik, symbolerne samt skabe deres egne mosaikker ud fra idéer og tegninger.

Det er forventningen, at skolebørnene – og alle andre – vil kunne benytte stien fra efteråret 2021.

MitOdense – det, der samler os