fbpx

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed styrke trygheden i området. Visitationszone er indført i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense af Fyns Politi.

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense fra fredag den 22. september 2022 klokken 1700. Beslutningen er truffet i forlængelse af en sprængning den 22. september 2023 på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september 2023 mod en personbil også i Odense.

Vi ser med stor alvor på de episoder, der har fundet sted i Odense gennem det seneste stykke tid. Nu opretter vi visitationszone, og får dermed mulighed for at lægge ekstra pres på de personer, vi mistænker for at begå grov kriminalitet i det offentlige rum. Jeg har fuld forståelse for, at det, vi har været vidner til gennem det seneste stykke tid, har skabt utryghed blandt helt almindelige borgere, og det skal vi selvfølgelig til livs så hurtigt som muligt.

Politidirektør Arne Gram

Visitationszonen gælder foreløbig frem til fredag den 6. oktober 2023 kl 1700. Der vil her være mulighed for forlængelse af visitationszonen, som gælder 24 timer i døgnet.

Om visitationszonen:

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område. Skønner politiet det nødvendigt, kan visitationszonen forlænges. 

Visitationszonen er afgrænset inden for følgende område:

Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej videre ad Grevenlundsvej til Niels Bohrs Allé videre ad Øster Ringvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej mod nordvest til Niels Bohr Allé videre ad Niels Bohrs Allé mod vest videre ad Niels Bohrs Allé mod nord videre ad Gørtlervej til Stærmosegårdsvej, ad Stærmosegårdsvej  mod vest til Rødegårdsvej, ad Rødegårdsvej mod nord til Østerbæksvej, ad Østerbæksvej mod nordøst, videre ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen. Der henvises vedhæftede kortmateriale.

Baggrunden for den geografiske udstrækning af zonerne:

Baggrunden for den geografiske udstrækning er blandt andet, at de implicerede personer har tilknytning til grupperinger, som er særdeles mobile og hele tiden flytter sig, ligesom de har tilholdssted forskellige steder. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, hvor der har været flere konkrete episoder.

Læs om sprængningen i Odense SØ her

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere